Buitenlandse investeringen in Belgie leveren weinig banen op

Investeringen van internationale groepen creëren in België relatief weinig banen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY) over buitenlandse investeringen op de Europese markt. Aangegeven wordt dat een investering in België gemiddeld twintig banen creëert, tegenover een gemiddelde van tweeënveertig arbeidsplaatsen op Europees niveau.

Het verschil moet volgens de consulent ongetwijfeld worden gezocht in de handicap die België heeft op het gebied van arbeidskosten. Opgemerkt wordt dat de loonhandicap door twee op drie buitenlandse bedrijven met Belgische activiteiten als een probleem wordt ervaren.

Vele buitenlandse investeringen richten zich op marketing en verkoop, waar de jobcreatie volgens de consulent nagenoeg verwaarloosbaar is. Er wordt aan toegevoegd dat de hoge loonkosten de voorbije jaren ook tot aanzienlijke desinvesteringen en banenverlies hebben geleid. Ook wijzen twee op drie kandidaat-investeerders op de grote fiscale druk.

Bron: Express.be