Minder faillisementen in Belgie

Tijdens de maand juni werden in België 951 faillissementen opgetekend. Dat betekent een daling met 8,82 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van consulent Graydon Belgium. Over de eerste zes maanden van het jaar werden 5.878 faillissementen geregistreerd. Dat vertegenwoordigde een daling met 5 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar.

Op uitzondering van februari kon elke maand een daling tegenover dezelfde periode vorig jaar worden gemeld, maar Graydon merkt wel op dat toen telkens nieuwe records werden opgetekend. Aangevoerd wordt ook dat in de meeste grote economische sectoren een terugval van het aantal faillissementen kon worden gemeld, op uitzondering van de bouwindustrie, waar een groter aantal bedrijven de activiteiten diende te stopzetten.

Door de faillissementen gingen de voorbije zes maanden 13.544 banen verloren. Tijdens de eerste helft van vorig jaar bleken 13.869 arbeidsplaatsen verdwenen te zijn door de faillissementen.

Bron: Express.be