Antwerpen verzet zich tegen Nederlandse schaliegas-ontginning

De provincie Antwerpen verzet zich tegen de ontwikkeling van Nederlandse schaliegas-projecten in regio’s aan de Belgische grens. Dat heeft de deputatie van de provincie Antwerpen bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat er onvoldoende duidelijkheid is over de mogelijke risico’s van de ontginning van schaliegas.

De Nederlandse overheid wil de haalbaarheid van schaliegas-projecten onderzoeken en is daarvoor onder meer gestart met een milieu-effectenonderzoek, waarbij ook verschillende direct en indirect betrokken partijen worden geconsulteerd. Een aantal van de mogelijke projecten situeren zich rond de grens met België, zodat ook aan diverse Vlaamse instanties advies werd gevraagd.

De provincie Antwerpen wijst daarbij op een mogelijke verontreiniging en instabiliteit van de ondergrond. Dat zou volgens het advies negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bewoning, de drinkwaterproductie, de industrie en de natuur in de provincie.

Bron: Express.be