Fors minder faillissementen

In juni zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS Corp. . Dit is het laagste aantal per maand uitgesproken faillissementen van de afgelopen drie jaar. In mei waren er 552 faillissementen. De helft van de daling in juni komt voor rekening van de specialistische dienstverlening (onder meer advisering en onderzoek). Het totaal aantal faillissementen van bedrijven en instellingen is vergeleken met juni 2013 ook fors lager. Toen werden 712 faillissementen uitgesproken.

Vooral minder faillissementen in de specialistische dienstverlening

Vooral in de specialistische dienstverlening (onder meer advisering en onderzoek) nam het aantal faillissementen fors af ten opzichte van mei. Ook in de meeste andere branches daalde het aantal faillissementen, maar in o.a. de handel en financiële dienstverlening nam het aantal nog toe. Dit zijn ook de twee branches waarin in juni de meeste bedrijven failliet zijn verklaard, respectievelijk 101 en 86.

Ook in de bouw daalde het aantal faillissementen in juni aanzienlijk. In vergelijking met een jaar eerder had de bouw zelfs de grootste daling, van 128 naar 45. Vorige maand publiceerde het CBS Corp. dat de bedrijfsinvesteringen in vaste activa in april opnieuw hoger waren dan een jaar eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan meer bouwinvesteringen. De productie van de bouw was in april opnieuw hoger dan een jaar eerder. De bouw produceert al vanaf december 2013 elke maand meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Aantal faillissementen in de eerste helft van 2014 redelijk stabiel

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Het aantal faillissementen kan hierdoor van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Met 577 tegen 598 was ook het driemaandsgemiddelde in juni lager dan in mei. Het gemiddelde schommelt in de eerste helft van dit jaar rondom de 600 en blijft daarmee tot dan toe redelijk constant. Wel is het aantal faillissementen een stuk lager dan in dezelfde periode van 2013.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

faillisementen nederland