DeAWM: Vermogensbeheer moet zich aanpassen aan NextGen

Financiële instellingen lopen kansen mis als de babyboomgeneratie hun vermogen doorgeeft aan NextGen-klanten. Zij zullen in dat geval te maken krijgen met een significante teruggang in hun vermogensbeheeractiviteiten.

Dit is de conclusie van een nieuw white paper van het Global Financial Institute van Deutsche Asset & Wealth Management dat vandaag is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door Teodoro D. Cocca, professor voor vermogensbeheer en wealth management aan de Johannes Kepler Universiteit in Linz, Oostenrijk en associate-professor aan het gerespecteerde Swiss Finance Institute in Zürich.

Deze nieuwe klanten, de 30- tot 45-jarige kinderen (Generatie X) van de babyboomers en de 15- tot 30-jarige ‘digital natives’ (Generatie Y), zullen de komende 15 jaar biljoenen euro’s erven. Zij zijn over het algemeen beter opgeleid dan hun ouders en leven en consumeren vaak op een totaal verschillende wijze. Daarbij hebben zij radicaal andere ideeën over transparantie en spontaniteit in hun omgang met financiële instellingen. Volgens professor Cocca vormt het negeren van deze verschillen en het niet anticiperen op de behoefte van deze klantgroepen de grootste bedreiging voor financiële instellingen.

Het onderzoek identificeert tien stappen voor modern vermogensbeheer die instellingen moeten nemen voor NextGen-klanten. Centraal daarin staat dat instellingen hun diensten virtueel moeten aanbieden omdat dit in de toekomst de huidige persoonlijke ontmoetingen met een adviseur zal vervangen. Niet alleen is er de uitdaging om via al deze kanalen een consistente klantervaring te verzorgen, de multimediakanalen zorgen er bovendien voor dat het contact met een adviseur geheel anders wordt. De noodzaak om de adviesdienstverleningen te standaardiseren, automatiseren en digitaliseren wordt momenteel significant onderschat door financiële instellingen, zo stelt professor Cocca.