Perifere landen moeten hervormingen doorzetten

Met het nog altijd voort durende economisch herstel in de eurozone lijken veel analisten inmiddels weer voorzichtig vooruit te kijken. Standard Life Investments stelt dat de lopende rekeningen van de zwakke eurolanden in de afgelopen periode aanzienlijk zijn verbeterd, maar stelt dat beleggers op hun hoede moeten blijven en de perifere landen de hervormingen nu door moeten zetten.

Vanaf het uitbreken van de crisis in de eurozone zijn de lopende rekeningen van de zwakke eurolanden aanzienlijk verbeterd, zo stelt Standard Life Investments. Waar diverse perifere landen voor de crisis nog te kampen hadden met tekorten, lijkt dit nu te zijn verbeterd.

De analisten wijzen erop dat in 2013 er in Spanje, Portugal, Ierland en Italië alweer sprake was van een overschot en dit jaar Griekenland eveneens een overschot zal hebben. Zodoende is de lopende rekening van de gehele eurozone in 2013 opgelopen tot 2,6% van het bruto binnenlands product (bbp).

Weliswaar is er dus sprake van vooruitgang, toch waarschuwt Standard Life voor de komende periode. De verbetering van de lopende rekeningen van de zwakke eurolanden gaat namelijk niet samen met een afname van het overschot van Duitsland. Dat is nog altijd 7% van het bbp. Daarnaast weerspiegelt volgens de analisten de verbetering in de periferie van de eurozone een zwakke vraag.

Hervormingen doorzetten

Om ervoor te zorgen dat de lopende rekeningen niet opnieuw verslechteren is het volgens Standard Life noodzakelijk dat de hervormingen worden doorgezet. Daarbij wijzen de analisten op Spanje, dat met stevige ingrepen ervoor gezorgd heeft dat de economie weer een stijgende lijn laat zien. In het tweede kwartaal liet de Spaanse economie een groei op jaarbasis zien van 0,6%.

Volgens Standard Life lijkt het erop dat de combinatie van structurele hervormingen en een gezonder banksysteem het fundament heeft gelegd voor een duidelijk herstel in Spanje.

De klus is hiermee echter volgens de analisten nog niet geklaard. Spanje heeft zijn concurrentiepositie ten opzichte van zijn Europese bondgenoten weten te verbeteren, duidt recente data erop dat de arbeidskosten in het land niet langer zullen dalen. Daarnaast zijn er nog andere factoren die voor tegenwind zorgen, zoals een zwakke demografie en hoge schulden.

Spanje kan daarom niet op zijn lauweren rusten en waar de verkiezingscyclus sommige hervormingen kan vertragen, moet dit er volgens Standard Life niet toe leiden dat het gehele proces ontspoort aangezien dit het fundament blijft voor de toekomst van Spanje.