Londense bankiers zoeken naar uitweg in het buitenland

Het financiële centrum van de City of London dreigt met een belangrijke leegloop geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Astbury Marsden. Vastgesteld werd dat 90 procent van de hogere bankkaders in de City of London niet afkerig zou staan tegenover een eventueel vertrek naar het buitenland. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar.

Druk van de overheid

Die stijging moet volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan de toenemende druk van de overheid op de bonussen en de strengere kapitaal-voorschriften, waardoor Londen voor bankiers minder aantrekkelijk zou zijn geworden. “De Europese Unie heeft het beloningsbeleid van de financiële sector gevoelig ingeperkt, waardoor de bonussen van de bankiers begrensd worden tot één jaar salaris,” benadrukt Adam Jackson, directeur van Astbury Marsden. “Daardoor hebben bankiers in Londen veel minder financiële vooruitzichten dan in andere belangrijke centra zoals New York of Singapore.”

Overwegen van vertrek

Jackson waarschuwt er daarbij voor dat hoogopgeleide werknemers een steeds grotere internationale mobiliteit vertonen en dan ook sneller geneigd zullen zijn om in te gaan op de gunstiger arbeidsvoorwaarden die in buitenlandse financiële centra worden geboden. “Concurrerende financiële centra zoals New York, Singapore en Hongkong kennen geen beperkingen op bonussen, waardoor ze een competitief voordeel hebben verworven om toptalent uit de internationale financiële dienstensector aan te trekken,” geeft Adam Jackson nog aan.

“Maar ook andere factoren, zoals fiscale aspecten, kunnen een impact hebben op de aantrekkingskracht van Londen en zouden kunnen verklaren waarom de instellingen in de City of London aan de meest getalenteerde werknemers belangrijke verhuispremies dienen toe te kennen om vaardigheden aan te kunnen trekken.”

Verdeeldheid

Wel wordt opgemerkt dat jongere bankiers zich minder snel aangesproken voelen om een carrière in het buitenland te overwegen. Bij jongere analisten geeft 64 procent aan eventueel bereid te zijn naar het buitenland te verhuizen. Bij jongere bankiers valt dat cijfer verder terug tot 54 procent. “De Londense financiële sector moet zich duidelijk zorgen maken,” zegt Jackson. “Er zal wellicht geen tekort aan jonge kandidaten hoeven te worden gevreesd, maar het aantrekken en behoud van ervaren bankiers met bewezen vaardigheden en successen dreigt een veel grotere uitdaging te worden.”

Bron: Express.be