Producentenvertrouwen neemt af

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in augustus verslechterd. De indicator van het producentenvertrouwen daalde 1,2 punten en kwam uit op 0. Optimisten en pessimisten houden elkaar in evenwicht. Dit heeft het CBS Corp. vandaag bekend gemaakt. De daling van het producentenvertrouwen is vooral toe te schrijven aan een verslechterd oordeel over de orderportefeuille.

Het producentenvertrouwen industrie ligt in augustus iets onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie

Nederlandsproducentenvertrouwen

Negatiever over orderpositie

In augustus waren de producenten in de industrie een stuk somberder over hun orderportefeuille. Vorige maand waren ze daarover voor het eerst weer positief sinds juli 2011. De producenten in de industrie zijn in augustus ook negatiever over de productie in de komende drie maanden. Het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde daarentegen wel.

Economische groei 2e kwartaal 2014 t.o.v. 1e kwartaal 2014

Economienederland

De Nederlandse industrie exporteert vooral naar de ons omringende landen. In die landen hapert de economie. De Duitse en Italiaanse economie krompen in het tweede kwartaal t.o.v. het voorgaande kwartaal, terwijl de Franse economie een nulgroei noteerde. België had slechts een marginale groei. Alleen de economie van het Verenigd Koninkrijk groeide aanzienlijk.

Duitsland is de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor Nederland. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten piekte in april en is daarna drie maanden achter elkaar afgenomen. Dat is ook terug te zien in de Duitse industriële productie. De groei daarvan is na januari elke maand kleiner geworden.

Ook consumenten somberder

Vorige week meldde het CBS Corp. dat het consumentenvertrouwen in augustus ook is gedaald. Het afnemende vertrouwen van producenten en consumenten gaat samen met de gespannen internationale politieke situatie. Het producentenvertrouwen van de industrie maakt deel uit van het ondernemersvertrouwen waarover het CBS Corp. afgelopen donderdag publiceerde en loopt daarop een maand voor. Het ondernemersvertrouwen daalde in het begin van het derde kwartaal, maar is wel nog positief. Het ondernemersvertrouwen is een kwartaalindicator, terwijl het producentenvertrouwen op maandbasis beschikbaar is.

Bron: CBS Corp.