AFM positief over wetsvoorstel pensioencommunicatie

Op 2 september 2014 is het wetsvoorstel pensioencommunicatie ingediend bij de Tweede Kamer. De Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) is positief over dit wetsvoorstel. Pensioeninformatie sluit door het nieuwe wetsvoorstel beter aan op het doel: de deelnemer in staat stellen een goede financiële planning voor zijn oude dag maken.

Drie belangrijke vragen die pensioeninformatie moet beantwoorden zijn: (1) hoeveel krijg ik, (2) is dit genoeg en (3) wat moet ik doen als dit niet genoeg is? Op dit moment sluit pensioeninformatie nog niet altijd aan op de (informatie)behoefte van de deelnemer. Daardoor heeft de deelnemer te weinig handvatten om zelf actie te ondernemen /financieel te plannen voor zijn oude dag. De AFM steunt de nieuwe eisen die aan pensioenuitvoerders worden gesteld om de informatie effectiever te maken. Daarom is de AFM voorstander van de regel dat informatie aansluit bij de behoefte van deelnemers en inzicht geeft in de keuzes en gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen.

Alle informatie correct, duidelijk en evenwichtig

Alle pensioeninformatie moet correct, duidelijk en evenwichtig zijn. En pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten de informatie tijdig verstrekken of beschikbaar stellen. De norm “evenwichtig” benadrukt naast juistheid, tijdigheid en duidelijkheid het belang van de balans in informatieverstrekking. Deelnemers kunnen door eenzijdige informatie een verkeerde indruk kunnen krijgen van voor- en nadelen van bepaalde ontwikkelingen.

Basisinformatie over de pensioenregeling

De AFM is daarnaast positief over de beschikbaarheid van informatie, zoals de basisinformatie over de pensioenregeling op de website van de pensioenuitvoerders, waarmee een sollicitant of deelnemer makkelijker pensioenregelingen kan vergelijken.

Koopkracht en risico’s

De AFM vindt het essentieel dat deelnemers inzicht hebben in de risico’s die bij pensioen horen. Deelnemers hebben nu vaak een te rooskleurig beeld van hun toekomstige pensioeninkomen. Zij hebben vaak geen realistische inschatting van risico’s en gaan er vanuit dat het bedrag voor het te bereiken pensioen dezelfde koopkracht heeft als nu.

De AFM vindt het van groot belang dat de deelnemer dit inzicht op persoonlijk niveau krijgt: algemene risico’s zijn moeilijker te begrijpen. Het is dan ook goed dat het wetsvoorstel regelt dat op www.mijnpensioenoverzicht.nl het te bereiken pensioeninkomen in drie scenario’ te zien is, waardoor deelnemers inzicht hebben in de koopkracht en risico’s van hun toekomstig pensioeninkomen.

In januari 2014 heeft de AFM haar uitgebreide consultatiereactie gepubliceerd die aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestuurd: AFM positief over wetsvoorstel pensioencommunicatie.

Bron: AFM