ETF Securities: Prijs goud en olie nog onbewogen; trackers stromen vol

Beleggers laten zich sterk leiden door de geopolitieke risico’s. Exchange traded products (ETP’s) in goud en olie zagen voor de zevende week op rij kapitaal instromen. Terwijl de olie- en goudprijs nog altijd redelijk onbewogen blijven onder de hogere risico’s in de wereld, worden beleggers defensiever en hedgen zij hun portefeuille tegen een verdere escalatie, constateren Simona Gambarini en Nicholas Brooks van ETF Securities in een nieuwe Commodity ETP Weekly.

ETFS Copper zag voor de vijfde week op rij een netto-instroom van kapitaal. De onderzoekers van ETF Securities geloven dat de vrees voor overproductie in koper overdreven is en dat beleggers meer oog gaan krijgen voor de krappere omstandigheden in vraag en aanbod. Zij voorspellen een herstel van de koperprijs tot ca. USD 7500. Winstnemingen waren er in ETFS Physical Palladium en ETFS Aluminium.

Prijscorrectie was verantwoordelijk voor de hoogste instroom bij ETFS Soybeans sinds mei. De prijs viel terug tot het laagste niveau in vier jaar tijd, sinds het begin van het jaar is de prijs voor dit zaaigoed al 18% gedaald. Beleggers beginnen weer posities op te bouwen.

Deze week zal de aandacht vooral uitgaan naar de beleidsvergaderingen van de centrale banken, met een focus op de ECB. Daarnaast wordt met belangstelling uitgekeken naar de banencijfers uit de VS en de productiecijfers uit diverse grote economieën in de wereld.