Meer toegang tot beurzen Shanghai en Hong Kong

China presenteerde in april de pilot om de aandelenbeurzen van Shanghai en Hong Kong voor elkaar open te stellen. Deze zogenaamde ’through train’ maakt de handel in aandelen over en weer tussen Hong Kong en Shanghai mogelijk, schrijft het Asian Equities Team van Schroders in een nieuwe TalkingPoint.

Via Hong Kong

Vanuit China kunnen beleggers aandelen met een notering in Hong Kong kopen, met een dagelijkse bovengrens van 10,5 miljard renminbi. Maar voor internationale beleggers wordt de noordelijke route ook geopend en kunnen zij dagelijks voor maximaal 13,5 miljard renminbi aan Chinese aandelen verhandelen.

Het verschil voor internationale beleggers ten opzichte van eerdere voorzichtige marktopening via QFII en RQFII zit hem in de grotere toegankelijkheid van puur de aandelenbeurs van Shanghai en het ontbreken van repatriatie of lock up-beperkingen. In het bijgevoegde stuk een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen de hervormingen van de aandelenmarkt en de eerdere programma’s van QFII en RQFII.

Toch signaleert het Asian Equities Team van Schroders ook een aantal hindernissen die nog genomen moeten worden, zoals:

  • winstbelasting
  • rechten van internationale aandeelhouders in de Chinese bedrijven
  • afhandeling en tegenpartijrisico
  • dagelijkse quota’s

    De implicaties van de hervormingen zijn duidelijk verstrekkend en positief. De beurs van Hong Kong en brokers daar zullen direct profiteren. Op termijn zal ook de prijstelling van A- en H-aandelen gelijkgetrokken worden, wat voor stabiliteit zorgt voor de lange termijn beleggers.

    Schroders denkt dat op termijn de focus van beleggers meer op de bedrijfsfundamentals gericht zal worden, dankzij de toevloed van institutionele beleggers in Chinese aandelen.