Banken minder terughoudend met bedrijfskredieten

Banken tonen minder terughoudendheid tegenover bedrijfskredieten. Dat blijkt uit een rapport van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector. Bedrijven klagen al jaren over de strenge kredietvoorwaarden die door de banken worden gesteld, waardoor vele ondernemingen van mening waren geen voldoende financiële middelen te kunnen verzamelen.

Uit de cijfers blijkt echter dat de weigeringsgraad tot het laagste niveau in zes jaar tijd is gezakt. Er wordt wel opgemerkt dat het aantal kredietaanvragen blijft dalen. Tijdens het tweede kwartaal viel het aantal ingediende dossiers met 1,3 procent terug tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook tijdens de eerste drie maanden van het jaar was een inkrimping met 0,6 procent geregistreerd.

Omdat echter ook de weigeringsgraad is gedaald, nam het aantal goedgekeurde leningen toch met 1,4 procent toe. Bij de toegekende bedragen werd een toename met 20,2 procent opgetekend. Febelfin merkt op dat de kredieten profiteren van de lage rentetarieven.

Bron: Express.be