ABN AMRO verwacht lagere aandelenrendementen in 2019

Private bank behoudt voorkeur voor aandelen boven obligaties

ABN AMRO verwacht dat aandelen in 2019 een positief rendement gaan opleveren, maar gaat er wel van uit dat de rendementen lager zullen uitvallen dan in de afgelopen jaren veelal het geval was. Als verklaring noemt de private bank in de Beleggingsstrategie 2019 de prognose van een lagere economische groei, die zal leiden tot lagere bedrijfswinsten. De lagere maar aanhoudende groei leidt er wel toe dat ABN AMRO de voorkeur blijft geven aan aandelen boven obligaties. Volgens de private bank is het in 2019 van belang om de economische ontwikkelingen nauwlettend te volgen en beleggingsportefeuilles aan te passen aan de verwachte, veranderende omstandigheden.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO: "Een mogelijke groeivertraging in de tweede helft van 2019 - specifiek in de VS - geeft enige reden tot zorg over de winstgevendheid van bedrijven. Een in de markt heersende verwachting dat bedrijfswinsten met zo'n 10 procent stijgen kan wel eens te optimistisch zijn. Gezien de uiteenlopende en toenemende risico's zal de volatiliteit van de markten waarschijnlijk hoger liggen dan in voorgaande jaren; die beweeglijkheid kan de markten door 2019 heen parten spelen. Europese beleggers moeten bovendien rekening houden met obligatierendementen die uitkomen op lage, enkelcijferige percentages."

Voorkeur voor de VS

ABN AMRO verwacht aanzienlijke rendementsverschillen tussen sectoren en bedrijven onderling. Aandelenselectie en -spreiding zijn daarom in 2019 van belang. Op regioniveau verkiest ABN AMRO de VS boven Europa; de bank heeft een neutrale visie op opkomende markten. Op sectorniveau is er de voorkeur voor sommige cyclische sectoren, omdat die het doorgaans goed doen in perioden van economische groei. De private bank is positief over de sectoren industrie en energie. De visie op de technologiesector is nog altijd neutraal. Tech-aandelen lijden namelijk onder hoge waarderingen, ondanks de sterke omzetten en winstgroei. Ook is de beweeglijkheid van tech-aandelen toegenomen. ABN AMRO vindt communicatiediensten en nutsbedrijven onaantrekkelijk, evenals grote delen van de sector consumptiegoederen. De beursprestaties van bedrijven in deze segmenten blijven in tijden van stijgende rentes veelal achter.

Kansen

De private bank ziet kansen voor beleggen in obligaties uit opkomende markten. In 2018 hadden die het lastig, maar de situatie is aan het verbeteren. Door te beleggen in obligaties uit opkomende markten in zowel 'harde' als lokale valuta's kunnen beleggers mogelijk een hoger rendement behalen. Wel geeft ABN AMRO beleggers in overweging om in lokale valuta's noterende posities klein te houden, gezien het hogere risico dat aan die posities kleeft. Bovendien meent ABN AMRO dat een positionering in grondstoffen gerechtvaardigd is, terwijl de bank een neutrale visie heeft op vastgoed. Tot slot doet ABN AMRO beleggers de suggestie om te kijken naar bedrijven die voorlopen op hun sectorgenoten voor wat betreft een duurzame bedrijfsvoering of die innoveren om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.