Topsectoren groeien tweemaal zo snel dan de hele economie

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen in innovatie. Dit maakt het CBS Corp. vandaag bekend.

Sterke groei in topsectoren

Topsectoren zijn door het kabinet aangewezen. Bedrijven in deze sectoren zijn kennisintensief en export-georiënteerd en leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In zogeheten topteams van ondernemers, wetenschappers en de overheid wordt nagedacht over de maatregelen die nodig zijn om de sector concurrerend te houden op de wereldmarkt.

De toegevoegde waarde van de topsectoren nam sinds 2010 met bijna 4 procent toe, ruim tweemaal zoveel als gemiddeld (bijna 2 procent). De toegevoegde waarde van de topsectoren was bijna 147 miljard euro in 2013, een kwart van het bbp in Nederland.

In tegenstelling tot de toegevoegde waarde groeide het aantal arbeidsjaren in de topsectoren niet sterker dan gemiddeld tussen 2010 en 2013. Het aantal arbeidsjaren nam zelfs licht af tot iets minder dan 1,4 miljoen in 2013.

Toegevoegde waarde in topsectoren, 2010-2013

Topsectorennederland

Hoge arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit nam relatief sterk toe bij topsectoren en met 107 duizend euro per arbeidsjaar is deze ook relatief hoog. Ter vergelijking, gemiddeld voor alle sectoren is dit 83 duizend euro in 2013. Dit hoge bedrag komt vooral door de topsectoren Energie en Chemie die uit grote, kapitaalintensieve bedrijven bestaan. In de Creatieve industrie, Agri&food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen is de arbeidsproductiviteit juist relatief laag.

In deze sectoren zijn de productieprocessen relatief arbeidsintensief, en wordt het werk gedaan in kleine bedrijven, veelal eenmanszaken. Zo bestaat in de Creatieve industrie een bedrijf gemiddeld uit 1,3 arbeidsjaren. Dit is meer dan drie keer zo klein als een gemiddeld bedrijf in de topsectoren.

Arbeidsproductiviteit in topsectoren, 2012

Arbeidtopsectorennederland

Focus op innovatie

In de topsectoren speelt innovatie een grote rol. De helft van de bedrijven doet aan innovatie (voor alle bedrijven in Nederland is dat net geenn 40 procent) en circa driekwart van de innovatie-uitgaven van bedrijven wordt gedaan door de topsectoren. In 2012 was dat ruim 10 miljard euro, waarvan 5,4 miljard euro voor rekening komt van de Hightech-systemen en materialen.

Aandeel innoverende bedrijven in topsectoren en Nederland, 2012

Topsectoren2014

Bron: CBS Corp.