Dividenden Europa: dividendaandelen beter dan niet-dividendaandelen

Kijkende naar de verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese bedrijven die geen dividenden uitkeren dan zien we dat de 12-maands rendementen met zo’n 5 procent in het voordeel zijn van de Europese aandelen: 17,3 procent voor de Amerikaanse aandelen versus 23 procent voor de Europese aandelen.

Dividenduitkeerders beter

Over het gehele spectrum zoals in onze aandelenfilters vermeld staat scoorden de aandelen gemiddeld + 29,4 procent over de afgelopen 12 maanden. Het lijkt er dus op dat de aandelen die dividenden uitkeerden het beter hebben gedaan dan de aandelen zonder dividenden. Van alle Europese aandelen was het gemiddelde rendement echter +13,20 over de afgelopen 12 maanden. Het zijn vooral de Scandinavische aandelen die het Europese gemiddelde hard omhoog trekken.

Rendementen en Shiller PE’s niet-dividenduitkeerders

  • Europa geen dividendbetalers 23% Shiller 22,27
  • VS geen dividendbetalers 17,30% Shiller 45,94

    Ondanks de harder gestegen koersen van de Europese niet-dividenduitkeerders zijn de Shiller PE’s (oftewel de ’10-jaars koers/winstverhoudingen’) van Europese aandelen beduidend lager dan de Amerikaanse ratio’s.