ING IM wijst op essentiële verschillen in multi-asset fondsen

Onderzoek van ING Investment Management (ING IM), op basis van LIPPER-gegevens over in- en uitstroom, bevestigt dat multi-asset fondsen in de afgelopen jaren enorm in trek waren bij beleggers. Gegeven het huidige beleggingsklimaat, verwacht ING IM dat deze trend zal aanhouden. Wel wijst het onderzoek van ING IM op een aantal belangrijke verschillen tussen deze fondsen in termen van verwachte rendementen en risico’s. Beleggers moeten een zorgvuldige afweging maken voordat zij hun geld investeren.

De lage groei en meerdere financiële crises hebben beleggers bewuster gemaakt van risico’s. In combinatie met de lage rentes heeft dit ertoe geleid dat het aanpassingsvermogen van fondsmanagers, hun focus op absoluut rendement en het beheer van schulden voor beleggers belangrijkere thema’s zijn geworden. Daarbovenop komt de grotere onzekerheid op de markten, waar gedragsfactoren alleen al de koersen onder druk kunnen zetten. Daardoor zijn beleggers op zoek naar flexibele fondsen met duidelijke rendementen (meestal cash + x%) en risicodoelstellingen. Total-return multi-asset fondsen voldoen aan deze kenmerken en waren de laatste jaren in trek bij zowel particuliere als institutionele beleggers.

Toenemende instroom

De analyse van ING IM van de fondsgegevens van LIPPER laat zien dat Europese beleggers in 2014 totnogtoe vooral kijken naar asset allocatie-fondsen. Deze fondscategorie behaalde in de eerste zeven maanden van het jaar een instroom van meer dan EUR 46 miljard. Assetallocatiefondsen waren ook populair in 2013, toen ze meer dan EUR 62 miljard aan vermogen wisten aan te trekken. Deze cijfers werden alleen - op afstand - gevolgd door flexibele obligatiefondsen, die in 2013 een instroom van circa 29 miljard en tot en met juli 2014 iets meer dan EUR 18 miljard lieten zien.

Waar moeten beleggers op letten?

Met het oog op de duidelijke aantrekkelijkheid van de total-return multi-asset propositie, geeft de vermogensbeheerder aan dat beleggers zich meer moeten richten op het bewezen risicobewustzijn van de beschikbare multi-asset fondsen. De rendementsdoelstellingen van al deze fondsen liggen duidelijk boven de rentes op staatsobligaties. Het is daarom noodzakelijk om rekening te houden met de bijbehorende risico’s. Dit is meestal af te lezen aan de algemene volatiliteitsdoelstelling van een fonds. De capaciteit van managers van multi-asset fondsen om met veranderende marktomstandigheden om te gaan en erop te reageren, staat centraal in de multi-asset propositie. Als beleggers een goede fondskeuze willen maken, is het daarom ook van groot belang om van meet af aan de flexibiliteit en betrouwbaarheid van deze fondsen te kennen.

Waarin verschillen multi-asset fondsen van elkaar?

ING IM heeft 20 van de grootste en meest bekende multi-asset fondsen onderzocht. Zij hebben samen een vermogen van EUR 165 miljard onder beheer en bieden een breed scala aan rendementen en risico. In deze groep van fondsen bedroeg het rendement vóór kosten over de laatste 3 jaar gemiddeld 6,6% op jaarbasis. De rendementen en beleggingsbenaderingen van deze fondsen liepen echter sterk uiteen, net als de totale risico’s die ze nemen om hun rendementen te bereiken.

Terwijl het best presterende fonds uit de groep een rendement van 9,8% op jaarbasis over de afgelopen drie jaar liet zien, was dit voor het minst presterende fonds slechts 2,8%. Tegelijkertijd behaalde het meest risicovolle fonds de afgelopen drie jaar op jaarbasis een rendement van 8,9% en voor het fonds met het minste risico was dit 2,1%.

Om een beter inzicht te krijgen in risico-gecorrigeerde rendementen heeft ING IM de fondsen gerangschikt naar Sharpe-ratio’s. Dit is de bekendste maatstaf voor de risico-rendementsafweging in een beleggingsportefeuille. Een hoger getal wijst op een hogere vergoeding voor het nemen van risico. Het gemiddelde fonds uit het eerste kwartiel van deze groep van 20 fondsen behaalde een rendement vóór kosten van 8,6% op jaarbasis, bij een volatiliteit van slechts 4,5%. Dit resulteerde in een Sharpe-ratio van 1,87. Deze maatstaf voor risico-gecorrigeerde performance was voor het gemiddelde fonds in het vierde kwartiel slechts 0,75. Dit wijst op een magere afweging tussen risico en rendementen. ING IM’s eigen gerenommeerde multi-asset fonds – ING First Class Multi- Asset – komt uit boven het gemiddelde van het hoogste kwartiel, met over de afgelopen drie jaar een bruto rendement van 7,5% op jaarbasis en een Sharpe-ratio van 2,04.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofd Strategy Multi- Asset bij ING IM, stelt: “Multi-asset strategieën blijken erg in trek bij beleggers en omdat er steeds meer onzekerheden op de markten komen, zal de vraag waarschijnlijk verder toenemen. Er is echter een enorme variatie in de asset allocatie van multi-asset fondsen en hun risicoprofielen. Dit kan duidelijker aan beleggers worden uitgelegd. Om het neerwaartse risico te beperken, beleggen wij bijvoorbeeld altijd minimaal 50% van de portefeuille van het ING First Class Mutli- Asset Fonds in categorieën met een vrij laag risico, zoals hoogwaardige staatsobligaties en geldmarktinstrumenten. De rest beleggen wij in andere categorieën met meer opwaarts potentieel, zoals aandelen en vastgoed.”