Oeso: 'Ongelijkheid remt de economische groei af'

Inkomensongelijkheid heeft een aanwijsbare negatieve impact op de economische groei. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Opgemerkt wordt dat de inkomenskloof in de meerderheid van de vierendertig lidstaten van de organisatie de voorbije dertig jaar nog nooit zo groot is geweest.

De rijkste tien procent van de bevolking verdient gemiddeld 9,5 keer meer dan de armste tien procent. In de jaren tachtig lagen de inkomsten van de rijkste groep slechts zeven keer hoger. Alleen in Griekenland en Turkije bleek de ongelijkheid te zijn gedaald.

Herverdeling

De Oeso merkt op dat een herverdeling van de rijkdom door een systeem van belastingen en uitkeringen geen negatieve impact heeft op de economische groei. “Er kan duidelijk worden aangetoond dat een aanpak van de toenemende ongelijkheid cruciaal is om een sterke en duurzame groei te genereren,” aldus Angel Gurria, secretaris-generaal van de Oeso.

“De strijd tegen ongelijkheid moet dan ook centraal staan in het politieke debat. Landen die ervoor zorgen dat hun bevolking al op jonge leeftijd gegarandeerd wordt om op gelijke opportuniteiten te kunnen terugvallen, zullen uiteindelijk de grootste groei en welvaart kennen.”

Bron: Express.be