Russell: 2015 jaar van het Europese aandeel

Europese aandelen lopen in 2015 voor de wereldwijde aandelenmarkten uit. Dat stelt Wouter Sturkenboom, Senior Investment Strategist EMEA van Russell Investments. De vermogensbeheerder ziet bovendien toenemende volatiliteit in de VS en gematigde groei in Zuid-Oost Azië. In alle markten heeft Russell Investments een kleine voorkeur voor aandelen ondanks geopolitieke conflicten, het beleid van de Fed en mondiale deflatoire druk.

Woutersturkenboomrussell
Wouter Sturkenboom

2015 zal een lastig jaar worden maar de beleggingsstrategen van Russell Investments houden desalniettemin een kleine voorkeur voor aandelen. Sturkenboom: ‘De druk van geopolitieke conflicten, het beleid van de Fed en de mondiale deflatoire druk is voelbaar en zal ongetwijfeld zorgen voor hogere volatiliteit. Echter, de wereldeconomie zal, geleid door de VS, aantrekken en de winstgevendheid van met name Europese bedrijven neemt toe. Het is wel goed om de geopolitieke ontwikkelingen als die rond de Senkaku/Diaoyu eilanden tussen China en Japan in de gaten te houden. Actief beleggingsbeleid en bereidwilligheid om in en uit cash te stappen zijn belangrijk.’

Europa: De ECB doet haar werk

De Eurozone kampt nog steeds met de risico’s van afnemende inflatie, ontstaan door de tweevoudige recessie en het afbouwen van schulden. Het reflatoire beleid van de ECB werpt echter haar vruchten af. Sturkenboom: ‘Wij verwachten dat het beleid van de ECB, waarmee ze de liquiditeit flink verhoogt en daarmee de kredietverlening wil aanjagen, positief uitpakt. Dusdanig positief dat het krachtiger zal zijn dan de deflatierisico’s. De monetaire steun in combinatie met het afronden van de stress test maakt het voor banken aantrekkelijker om weer geld uit te lenen. Bovendien zorgt het voor een dalende wisselkoers van de euro. Deze combinatie is voldoende om de Europese economie weer te laten groeien, zij het gematigd. Tegen een achtergrond van een aantrekkelijke waardering ten opzichte van de VS zijn Europese aandelen daarom aantrekkelijk voor beleggers.’

Ondanks de positieve vooruitzichten blijft Sturkenboom waakzaam, bijvoorbeeld door de zwakke positie van Italië en Frankrijk. Om de ontwikkeling in de Eurozone te volgen let Sturkenboom op drie aspecten: ‘We bekijken een indicator die inflatieontwikkelingen over een periode van 5 jaar monitort – de 5y5y2-swap. Komt deze onder de 1,8 procent uit, dan wordt het tijd om ons optimisme te herwaarderen. Ook kijken we naar de 10-jaarsontwikkeling van Duits staatspapier en de ontwikkeling van de opslag van Italie en Spanje. Ten slotte, houden we de kredietgroei nauw in de gaten. Dat zijn allemaal indicatoren die aangeven of onze positieve blik nog juist is. Bedrijven, en daarmee ook aandelen, zullen vooral profiteren als deze cijfers positief blijven.’

Amerika: toenemende volatiliteit, quick-wins te behalen

In Amerika ziet Russell Investments een toename van volatiliteit. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de Fed is afgestapt van kwantitatieve verruiming. ‘De rente moet en kan inmiddels ook omhoog, dus de Fed gaat zich de komende zes maanden toeleggen op het juist timen van de eerste renteverhoging,’ aldus Sturkenboom. ‘Wanneer dit gebeurt, zal afhangen van de bewegingen van de markt. Deze marktvolgende filosofie betekent dat er grote onzekerheid is over wanneer de Fed ervoor zal kiezen om in te grijpen. We verwachten dat de Fed de rente in het midden van 2015 zal verhogen.’

Daarnaast stelt Sturkenboom dat Amerikaanse aandelen zeker niet goedkoop meer zijn, hoewel er nog voldoende opwaarts potentieel is in vergelijking met fixed income. Sturkenboom: ‘Contraire indicatoren krijgen in onze eigen portefeuilles een meer belangrijke rol. Uit technische indicatoren blijkt bijvoorbeeld dat aandelen de afgelopen periode te fanatiek gekocht zijn.’

China grootste risico in Zuid-Oost Azië

In Zuid-Oost Azië wordt een gezonde groei verwacht, ondanks de problemen rond de overheidsmaatregelen in Japan en dalende grondstoffenprijzen in Australië. De sterke positie van de Amerikaanse Dollar stimuleert het concurrentievermogen in de regio. Dat maakt aandelen in deze regio aantrekkelijk. De grootste risico’s voor beleggers liggen in China. Vastgoedprijzen staan er na jaren van groei onder druk en door de geslotenheid van de economie is het lastig om hoogte te krijgen van eventuele onderliggende risico’s. De situatie tussen China en Japan rondom de Senkaku/Diaoyu eilanden is ook een factor die de economieën van beide landen, en daarmee ook de wereld, plotseling onder druk kunnen zetten.