Invesco, Franklin Templeton en Schroders geven voorkeur Europese aandelen

Bernard Aybran, Deputy CEO and CIO for multi-manager portfolios bij Invesco : “Op één jaar tijd zijn de gemiddelde rentes in Europa dramatisch gezakt. Hoe meer iedereen op zoek gaat naar rendement, des te minder er is. De Duitse rente voor looptijden tot vijf jaar is negatief, terwijl bunds met een looptijd langer dan 5 jaar een klein rendement opleveren. Ook Zwitserse obligaties met een looptijd van 10 jaar vertonen voor de eerste keer sinds mensenheugenis een negatief rendement. Dit is een zeer uitdagende omgeving voor beleggers in Euro , Zwitserse frank en zelfs Deense kroon.

Wat aandelen betreft, blijven we weg van defensieve aandelen van producenten van basisproducten, zowel in de groeilanden als in de Westerse landen. We maken ons op om uit te treden uit defensieve aandelen.” Samer Habl, Managing Director of Tactical Allocation bij Franklin Templeton Investments : “Institutionele beleggers en met name pensioenfondsen hebben heel wat geld geïnvesteerd in obligaties. Als gevolg daarvan blijven de rendementen laag op lange termijn. Andere beleggers zoeken hogere rendementen, kunnen ook een zekere volatiliteit verdragen en blijven daarom de voorkeur hebben voor aandelen.” Wat is de visie van Samer Habl op de olieprijzen : “Olie als een grondstof moet gelijke tred houden met de inflatie. Een bodemprijs van 20 dollar per vat zoals in de jaren ’90 komt overeen met een olieprijs van 40 à 42 dollar per vat (de huidige prijs zit op 45 dollar/vat). Je moet ook kijken naar het spel van vraag en aanbod. Tegen 2040 zou de voorraad Noordzee-olie uitgeput zijn. Daarom verwachten we dat schalieolie in de toekomst steeds meer een belangrijke factor in de bevoorrading wordt. Daardoor zou de prijzen terug richting 75/78 dollar per vat moeten stijgen.”

Omwille van de lage opbrengsten gelooft Ugo Montrucchio, Multi- Asset Fund Manager bij Schroders zeer sterk in multi-asset strategieën : “Ten eerste blijft de inflatie de volgende jaren laag, aangezien de groei van de wereldeconomie naar verwachting laag zal zijn – ook in de groeilanden. Dit zal een impact hebben op onze allocatie van activa, met name onze voorkeur voor ontwikkelde markten. Op de tweede plaats verschillen we inzake de regionale problemen wat van mening met de vorige sprekers.

De olieprijzen stonden al onder druk vooraleer er problemen waren met de bevoorrading. Het is de lage vraag die de prijzen omlaag gedreven heeft. De olieprijzen zullen niet ontploffen vooraleer de vraag terug stijgt. Tenslotte ben ik er nog altijd van overtuigd dat aandelen de beste koop zijn, maar verwacht voor 2015 een hogere volatiliteit. Omwille van deze drie redenen kunnen beleggers besluiten terug te keren naar kwaliteitsaandelen.

Wij verkiezen aandelen uit ontwikkelde markten boven die uit groeimarkten, hoewel die laatste redelijk aantrekkelijk geprijsd zijn. De sterke dollar veroorzaakt namelijk heel wat kapitaalvlucht uit de groeimarkten en vormt een hinderpaal voor hun exportactiviteiten. Wij zijn nog altijd overtuigd van de waarde van Japan als beleggingsregio. Wat de Bank of Japan doet, is indrukwekkend. Bovendien zullen de Japanse pensioenfondsen meer en meer in aandelen moeten investeren, omwille van het stijgende aantal gepensioneerden. Een zwakke yen ondersteunt ook de Japanse export.”