Belgische pensioenfondsen hebben goed jaar achter de rug

De Belgische pensioenfondsen hebben het voorbije jaar een goed rendement laten optekenen. Dat blijkt uit een analyse van meer dan dertig pensioenfondsen door consulent Mercer. De mediaan van het rendement bedroeg 10,9 procent. Bij aandelen werd een rendement van 10,9 procent gerealiseerd. Bij obligaties is sprake van een opbrengst van 10,4 procent.

De beste resultaten werden geboekt op de Amerikaanse aandelenmarkt, waar een rendement van 27,2 procent kon worden gemeld. Ook in de vastgoedsector werd een opbrengst van 25 procent genoteerd. Met een rendement van 4,3 procent lieten beleggingen in euro-aandelen de minst lucratieve resultaten optekenen.

Mercer voegt er aan toe dat ook op langere termijn goede rendementen kunnen worden vastgesteld. Over een periode van twee decennia is een sprake van een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,2 procent. Over een periode van vijf jaar loopt dat gemiddelde verder op tot 5,4 procent.

Bron: Express.be