Schroders: QE legt de kiem voor toekomstige problemen

De interventie door de centrale banken verstoort de markten. De ECB veroorzaakt een schaarste in kredietwaardige schuld. In combinatie met een negatieve obligatierente zullen de beleggers hierdoor aandelen gaan verkiezen. Dit legt de kiem voor een toekomstige marktinstabiliteit, omdat de natuurlijke prijsstelling verstoord raakt. Daarom heeft het multi-asset team van Schroders zijn visie op aandelen opwaarts bijgesteld.

Ook voor staatsobligaties werd de verwachting naar boven bijgesteld, vooruitlopend op een krapper beleid van de Fed waardoor de risicopremie zal oplopen. Het Verenigd Koninkrijk zal een van de grootste profiteurs van het stimulerende beleid in Europa zijn. De beleggers zoeken gelijkwaardig schuldpapier met een hoger rendement.

Dit zijn de effecten op korte termijn. Maar wat is op middellange termijn de impact van een negatieve rente op de aandelen- en kredietmarkten?

QE geeft verschillende prikkels aan de uitgevers van schuldpapier:

  • om via meer geleend geld de hefboomwerking te laten groeien.
  • om schuld te herstructureren naar een langere looptijd.
  • (voor emittenten van buiten de eurozone) om schuldpapier in euro uit te geven.

    Met de ECB als grote koper in de markt gaan beleggers juist het rendement buiten de eurozone zoeken, of in risicovoller schuldpapier. Dit kan tot gevolg hebben dat de natuurlijke risico-aversie verstoord wordt, met als consequentie dat in de toekomst een hogere volatiliteit dreigt. Een ander gevolg kan zijn dat er een sterke toename komt van carry trades buiten de EU, waardoor het financiële systeem verstoord wordt.

    Schroders adviseert om de kapitaalstromen naar het buitenland en de toename van de buitenlandse schulduitgifte in euro goed te monitoren.