Schroders verwacht herstel in Europa

Nu de lente is aangebroken ziet Schroders ook dat eindelijk het zonnetje aan het doorbreken is voor Europa. De bankensector lijkt ontstopt, terwijl de lage energieprijzen en de extra monetaire stimuleringsmaatregelen het gewenste effect hebben om de Europese economie weer op gang te krijgen.

Schroders wijst erop dat de macro-economische cijfers van de eurozone wisten te verrassen, waardoor de groeivooruitzichten voor heel 2015 naar boven toe zijn bijgesteld. Volgens de analisten is het kantelpunt niet de extra stimulering van de ECB geweest, maar het einde van de ‘asset quality review’ van eind vorig jaar.

Eind 2014 werd de Europese bankensector aan een test onderworpen die de financiële sector dusdanig onder druk zette, dat zij de kredietverlening aan de reële economie terugschroefde. Inmiddels staat het licht voor de Europese bankensector echter weer op groen, waardoor zij hun normale activiteiten weer oppakken.

Een van de resultaten hiervan is volgen Schroders dat de leenkosten voor particulieren en bedrijven hierdoor dalen, waardoor hun uitgavenpatroon verbetert. Daarnaast kan Europa volgens Schroders profiteren van de lagere olieprijzen, al wordt dit effect wel beperkt door de lagere koers van de euro.

Reden tot optimisme

Volgens Schroders zijn er naast de verbeterde leenvoorwaarden nog twee redenen tot optimisme.

Allereerst wijzen de analisten op de daling van de euro, wat veroorzaakt is door de stimuleringsmaatregelen van de ECB. Daarnaast is de staat van de voorraden en de economische cyclus positief nieuws.

Grexit blijft risico

Een risicofactor blijft vooralsnog Griekenland, waarbij een oplossing van het schuldenprobleem voorlopig nog niet dichtbij lijkt te zijn. De ECB voert de druk op, maar volgens Schroders neemt de kans op een Grexit toe en ligt deze momenteel op 40%.

In dat geval zou het grootste risico zijn dat beleggers vertrouwen verliezen in Europa en daarmee de leenkosten voor de periferie stijgen. Daarnaast kunnen overheden hierdoor ook weer in de problemen komen.

Schroders verwacht echter dat Griekenland niet de eurozone zal verlaten. In De komende twee maanden kunnen de spanningen wel tot een hoogtepunt stijgen, wanneer Griekenland voor de keuze wordt gesteld om hervormingen door te voeren of besluit om te eurozone te verlaten.

Deze spanningen zullen volgens de analisten leiden tot volatiliteit in aandelen- en obligatiemarkten, net zolang totdat er een uiteindelijk akkoord wordt gesloten door de partijen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
redactie@analist.nl

Copyright Analist.nl B.V..
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.