Opvallende groei coöperatie DELA in krimpende markt

Ondanks een dalende markt voor individuele levensverzekeringen publiceerde coöperatie DELA een jaarverslag met daarin positieve cijfers over 2014. DELA, dat groot geworden is met uitvaarten en verzekeringen, liet een gezonde groei zien met een sterke nettowinst en solvabiliteit. Met name de groei in de overlijdensrisicoverzekering (en deels ook sparen) droeg bij aan een stijging van het premie-inkomen van 4% (€341 miljoen). Beleggers hadden door de positieve cijfers een goed jaar. Het rendement kwam uit op ruim 7%, tegenover 1,7% in 2013. Dit is inclusief een afwaardering op vastgoed van 3,5%.

Meer dan 3 miljoen verzekerden

Coöperatie DELA startte in 1937 met het verzorgen van uitvaarten en het verkopen van verzekeringen. Dit doen ze vanuit de gedachte ‘samen sta je sterker’. De directie heeft zich altijd ingezet voor het realiseren van inkoopvoordelen, de groei van het aantal leden en het zo laag mogelijk houden van de premies door middel van winstdeling. Dat succes zorgde opnieuw voor een groei van het aantal leden. Afgelopen jaar waren dat er bijna 3 miljoen in Nederland (marktaandeel 21,2%) en 723.829 in België (marktaandeel 12%). DELA is verantwoordelijk voor een verzekerd kapitaal van €25 miljard en verzorgde in Nederland en België samen bijna 42.000 uitvaarten.

Delanederland

Ondanks lage rente van verlies naar winst

DELA kende in 2014 niet alleen goede beleggingsresultaten, maar ook een relatief lage stijging van de gemiddele uitvaartkosten (2,7%). De winstdeling die nodig is om de uitvaartpolissen waardevast te houden, kwam hierdoor slechts uit op bijna €60 miljoen (tegenover €64 miljoen in 2013). Die resultaten zorgden voor een nettowinst van €77 miljoen, waar in 2013 nog sprake was van een verlies van €34 miljoen.

De solvabiliteit is uitgaande van de vigerende normen gestegen naar 624% (619% in 2013). DELA bereikte dit resultaat ondanks de onverwacht zeer lage stand van de rente. In 2014 bedroeg deze per ultimo 1,36%, tegenover 2,83% per ultimo in 2013. DELA ving dit op door de premiemaatregel die mitigerend op een rentedaling werkt. De maatregel hieldt in dat als de rente in de twaalf maanden voorafgaand aan de Algemene Vergadering (eind mei) gemiddeld minder dan 2% bedraagt, DELA de premies voor de uitvaartverzekeringen voor het komende jaar verhoogt. Op deze manier blijft de coöperatie haar sterke solvabiliteitspositie behouden.

DELA wil van ‘ploegen’ naar ‘zaaien’

Binnen DELA wist men vanaf het begin dat 2014 een zwaar jaar ging worden. De boodschap van de directie aan het begin van het jaar was duidelijk: ploegen en nog eens ploegen. De organisatie werd heringericht en in België werkte men aan een nieuwe structuur. Directeur Edzo Doeve kijkt trots terug op het afgelopen jaar:

“Om eerlijk te zijn, dat ‘ploegen’ was zwaar. De herinrichting viel niet mee. Maar de enorme toewijding en het doorzettingsvermogen van onze collega’s was bewonderenswaardig. Bij elkaar in de keuken kijken en naar elkaar luisteren werkt. Net zoals luisteren naar wat klanten zeggen en onderzoeken waar ze echt blij van worden. We zijn klaar voor de volgende fase, we gaan van ‘ploegen’ naar ‘zaaien’.”

Daarmee blijft de coöperatie zich sterk maken voor mooie cijfers en een goed beleggingsresultaat in 2015.