De screening van fondsen en trackers

Hier volgt een bestand met alle cijfers en gegevens.

Marcperson
Marc Person
Opmerkelijk dat ik totaal unieke cijfers bekom, die soms regelrecht ingaan tegen “vaststaande” wetenswaardigheden. Volgens mijn opinie omdat de cijfers die je overal kan vinden, worden aangeleverd door aanbieders/verkopers van fondsen en trackers. Soms hebben ze er alle belang bij om die heilige huisjes overeind te houden omdat de belangen van de beleggers en de aanbieders niet altijd gelijk lopen. Meestal zelfs. Kort samen gevat: “de winst voor ons, het risico voor jou!”.

Vooreerst enig info over die cijfers en de manier waarop die cijfers tot stand komen:

Elke halve maand noteer ik de Netto InventarisWaarde (NAV) van nu al zo’n 800 fondsen en ETF’s. Telkens op de 1ste en de 16de van elke maand: is er voor die dag geen notering beschikbaar wegens weekend- of feestdagen dan neem ik de laatst bekende notering op die dag.

Met die cijfers ga ik aan de slag om alle mogelijke jaarrendementen (YTY) te berekenen, maar ook alle gemiddelde jaarlijkse rendementen over periodes van 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.

Een hele reeks fondsen die niet noteren in EUR werden naar EUR verrekend: in de tabel vind je dan in de kolom CURR als notering EUR**. Daar kom ik later nog uitgebreid op terug want die cijfers tonen iets dat menig belegger/spaarder zal verrassen.

Op die manier krijg ik de volgende resultaten:

NBR10 ’02: Deze kolom geeft het aantal berekeningen dat ik kon maken; hier over periodes van 10 jaar. Om enige waarde te hebben, dient men vele periodes te kunnen in de studie op te nemen. Vermits het fonds eerst al 10 jaar dient te bestaan om de eerste periode te berekenen, ga ik heel ver in het verleden terug. Dat kan je zien aan het laatste cijfers = ’02 dwz. tot 2002…

Dat betekent wel dat je “jonge” fondsen niet gaat terugvinden in dit databestand. Je kan van een fonds dat pas in 2015 werd opgestart geen periode van 5 jaar gaan berekenen. Ook om een degelijke vergelijking mogelijk te maken, dien je er zorg voor te dragen dat de vergeleken periode dezelfde is. Op deze basis een fonds vergelijken dat 2008 heeft doorstaan met eentje dat pas nadien werd opgestart zou niet eerlijk zijn. Ik kom hier later nog op terug met cijfers die minder ver in de tijd teruggaan, maar die volgens mij minder betrouwbaar zijn.

%POS10 ’02: Hier vind je het percentage van de periodes die positief werden afgesloten. Best kies je voor een fonds dat hier zo hoog mogelijk scoort. Als een fonds of tracker bijvoorbeeld op 50% strandt, dan wordt het een gok. Nog minder, dan dien je waakzaam te zijn of het fonds als te mijden te klasseren. Het juiste instapmoment wordt dan immers cruciaal.

BEAR10 ’02: In al die reeksen heb je natuurlijk ergens het minste rendement. Dat nemen we echter niet. Met BEAR10 bedoelen we eigenlijk percentiel 10: slechts 10% van de resultaten is nog lager dan dit cijfer. BULL10 ’02: Als je het laagste rendement kunt vinden, dan kan je ook het beste resultaat uitfilteren. Dat zetten we ook om naar BULL10 = percentiel 90. 10% van de resultaten scoorde nog beter.

BEAR en Bull: zonder enige vorm van garantie geven deze beide cijfers de marge waartussen de rendementen zich bewegen: 80% van de resultaten eindigen tussen beide in. Natuurlijk kunnen alle records gebroken worden (de langetermijntemperatuur werd nog maar pas in februari doorbroken), maar meestal gebeurd dat met resultaten die erg weinig verschil opleveren. Zo krijg je cijfers die veel betrouwbaarder zijn dan de resultaten waarmee men ons nu om de oren slaat en… waarmee men ons dikwijls op het verkeerde been zet omdat men ze dan publiceert of vermeldt als ze schitterend zijn. Men zal niet dikwijls een fonds aanbieden dat vorig jaar een rotprestatie liet optekenen. Weet ook dat één schitterend jaar ook de resultaten op langere periodes fiks kan optrekken.

MED10 ’02: ik bereken de mediaan voor elk fonds en niet het gemiddelde rendement. De mediaan geeft de grens aan tussen evenveel hogere als lagere rendementen en dit cijfer wordt niet zo maar beïnvloedt door een unieke knalprestatie of uitschuiver.

Ook dit cijfer mag je weer niet beoordelen als een garantie, maar je kan het best wel gebruiken om trackers of fondsen met mekaar te vergelijken.

Bekijk het ook zo: als de mediaan van een fonds over zo’n lange periode bijvoorbeeld slechts 2% per jaar is, verwacht dan geen rendement voor jou van 8% of meer. Al zeker niet als de Bull op slechts 7% per jaar uitkomt. Het zou natuurlijk kunnen, maar de kans is eerder gering. Als jij echter zo’n geluksvogel zou zijn, dan raad ik je aan om met de Lotto mee te spelen. Voor mensen die voor het geluk geboren zijn, gaat het daar nog veel sneller.

De laatste kolommen:

Deze kolommen werden specifiek toegevoegd om de volatiliteit aan te geven of de verhouding tussen rendement en die volatiliteit.

VOLAT.: geeft het verschil tussen het minimum- en het maximumrendement van de jaarlijkse returns. Het resultaat is geschaald tussen 0 en 100. Van zodra dit cijfer hoger is dan 40 heb je te maken met een volatiel fonds.

IN 2008: dit zijn de jaarrendementen van 2008 en met deze cijfers probeer ik je ook een beeld te geven van het risico dat een fonds inhoudt: in één jaar kan je zo’n verlies optekenen.

MP Q: de kwaliteit van een fonds uitgedrukt in één cijfer= de verhouding van het rendement en de volatiliteit. Een hoog cijfer duidt aan dat de tracker of het fonds recht op zijn doel af gaat. Een hoog rendement en een laag MP Q betekent dat een fonds veel risico neemt om zijn doel te bereiken.

RISK: met dit cijfer geven we aan of er veel negatieve periodes zijn tussen twee noteringen. Een andere manier om de wisselvalligheden van een fonds uit te drukken.

Hier het databestand: De SCREENING 2019 02 01.

Afsluiter:

Misschien wel een massa cijfers die jou overdonderen bij een eerste kennismaking. Als je ze rustig overloopt, kan je er een massa conclusies uit trekken. Mar daarover later meer in een aantal nieuwe artikels.

Mea Culpa: Nederlandse lezers gaan waarschijnlijk niet altijd de (Nederlandse) Isincode terugvinden. Omdat retrocessies in Nederland verboden zijn, heeft men nogal wat fondsen van specifieke Isincodes moeten voorzien. Zoek dan even op de naam want mijn resultaten zijn perfect bruikbaar, zelfs voor de Nederlandse varianten. De uiteindelijke resultaten zullen een ietsje beter zijn, maar de verhoudingen blijven dezelfde. Een voordeel om deze cijfers te gebruiken: de historieken gaan veel verder terug…

Heeft het fonds dat jij zoekt een startdatum na 01/07/2007 dan zal je het in deze tabel niet terugvinden. Even geduld er komt nog een andere.