BNY Standish over gewaardeerd Brazilië

Onlangs verlaagde S&P de buitenlandse langetermijnschuld van Brazilië naar high yield, BB+, met een negatieve outlook erbij. Het onderstreept het verval van de vroegere lieveling onder de opkomende markten, schrijft Javier Murcio, director emerging markets bij Standish, een boutique van BNY Mellon. De kredietbeoordelaar komt tot zijn oordeel op basis van de verslechtering van de financiële situatie en het politieke onvermogen om hervormingen door te voeren.

Javiermurciobny
Javier Murcio

Volgens Murcio bevindt Brazilië zich in een recessie. Hij voorziet in 2015 dat het reële BBP in 2015 met 2,3% krimpt en in 2016 met 0,5%i, terwijl de inflatie met 9% hoog is. Net als S&P ziet Standish geen verbeteringen op korte termijn.

Huiverig

Murcio ziet diverse gevolgen van het lagere kredietoordeel. De downgrade ondermijnt het toch al broze vertrouwen en kan de recessie verder verdiepen. Daarmee komt meer druk te staan op de overheidsinkomsten. Ook kan op de korte termijn de focus verschuiven richting de bedrijfs- en semi-overheid, naarmate hogere rentevergoedingen de druk op de met schulden beladen bedrijven opvoeren en nieuwe financiering duurder maken. Murcio houdt ook rekening met meer politieke ruis, nu het vertrek van president Rousseff, door vrijwillig vertrek of impeachment dichterbij komt.

Geen politieke impulsen

Standish ziet zeker oplossingen voor de problemen in Brazilië, maar die gaan nog verder dan de politiek voorstelt. De voorstellen van de minister van financiën bewerkstelligen volgens Murcio nog geen werkelijke ommekeer. De belastingmaatregelen zijn de verkeerde oplossing en ook nog eens te marginaal om het verschil te maken. Door het ontbreken van de politieke wil is het moeilijk om hervormingen door te voeren. Mogelijk zorgt de downgrade voor extra druk op de politici.

Murcio wijst ook op sterke punten in Brazilië. Het land beschikt over ruime buitenlandse reserves, beheersbare schuld in buitenlandse valuta, een sterk rechtssysteem en goede toegang tot de kapitaalmarkten. De balansen in het land zijn nog relatief gunstig. Voor beleggers in opkomende markten ziet Murcio aantrekkelijke kansen binnen het BB-spectrum, hoewel het nog te vroeg is voor een koopadvies.