Standard Life Investments: Het dollar-dilemma van de Fed

De recente depreciatie van de US dollar ten opzichte van de meeste andere belangrijke valuta heeft de stijgende trend van de munt doorbroken. Dit is een gevolg van de beslissing van de Fed om de renteverhoging uit te stellen. De dure US dollar werkt al als een beleidsverkrapping in de VS, stelt Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments.

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Een zwevende wisselkoers is niets anders dan een automatische stabilisator, maar wel een die vaak doorschiet. Economisch herstel en de verwachting dat het monetair beleid verkrapt, drijven de koers hoger ten opzichte van economisch zwakkere landen of landen waar een verruimend beleid wordt gevoerd. Dus wat lijkt op het gevolg van een regelrechte valuta-oorlog, is niets anders dan de natuurlijke reactie van de valutamarkten op divergerende economische en beleidsmatige fundamentals.

Dollar ondermijnt prijsstabilisatie

De Fed heeft een complexe verhouding met de dollar. De munt behoort niet tot het politieke mandaat van de centrale bank. Aan de andere kant beïnvloedt het monetaire beleid de wisselkoers wel (en omgekeerd). De opmars van de de dollar die al sinds juli vorig jaar aan de gang is, heeft een deflatoire uitwerking op de Amerikaanse economie. De duurdere dollar drukt extra op de export, die al last had van verslechterende omstandigheden in de opkomende markten. De Fed worstelt met name met de impact die een stijgende dollar heeft op de uitoefening van het mandaat om de prijzen te stabiliseren. De kerninflatie ligt momenteel 0,25 tot 0,5 procentpunt lager dan het geval zou zijn geweest bij een stabiele dollarkoers.

De marktverwachtingen rond een uiteenlopend monetair beleid tussen de VS en de belangrijkste handelspartners fungeren al als een verkrapping. De feitelijke verkrapping, die plaatsvindt via de wisselkoers en de financiële markten, heeft dezelfde impact als een aantal renteverhogingen. De Fed hoopt dat de koers van de US dollar stabiliseert en zo de weg vrijgemaakt wordt voor rentenormalisatie. Er is echter nog steeds een grote kloof tussen de marktverwachtingen en de renteverwachtingen van de Fed. Het lijkt Lawson daarom waarschijnlijker dat de Fed zijn renteverwachtingen naar beneden moet bijstellen.

ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.