BNY Insight: Onconventionele opkomende markten worden mainstream

Beleggers worden aangetrokken tot obligaties van opkomende markten die voorheen als onconventioneel werden beschouwd, maar volgens Rodica Glavan van het EMD-team bij Insight Investment, een boutique van BNY Mellon, moeten beleggers ervoor waken deze exotica allemaal op een grote hoop te gooien.

Volgens Glavan kunnen Roemeense, Marokkaanse en Turkse overheidsobligaties niet meer als ‘onconventioneel' worden beschouwd. De lokale Roemeense markt ligt goed bij buitenlandse investeerders. Het land heeft veel financiële hervormingen doorgevoerd in de aanloop naar haar toetreding tot de EU in 2007. Deze hervormingen pakten goed uit, zelfs toen even later de financiële crisis toesloeg. Helaas worden veel maatregelen sinds kort teruggedraaid. Het IMF heeft Roemenië al gewaarschuwd voor overmatig stimuleren in goede tijden en te zwaar bezuinigen als het economisch tegenzit.

De Marokkaanse overheid is actief op de externe markt met zowel in euro als in US dollar gedenomineerde obligaties. De ‘Arabische lente’ heeft het land grotendeels ongemoeid gelaten. Wel is er sprake van politieke vooruitgang dankzij het doorvoeren van constitutionele hervormingen. Economisch gezien heeft Marokko baat bij lagere grondstoffenprijzen omdat het een netto-importeur van energie is. Sinds de duikeling van de olieprijzen neemt het tekort op de lopende rekening af. De export neem toe en het belang van land- en mijnbouw neemt af ten gunste van productie, luchtvaart en automotive. Volgens Glavan is het interessant om te zien of de nieuwe progressieve koers die Marokko vaart, de test doorstaat als volgend jaar parlementsverkiezingen plaatsvinden.

Hoe anders staan de zaken ervoor in Turkije. Volgens Thibaut Nocella, portfolio manager in het EMD-team van Insight investments is de lokale markt in Turkije goed ontwikkeld en het land zou baat moeten hebben bij lagere olie- en grondstoffenprijzen. Echter, maatschappelijke en militaire spanningen beginnen hun tol te eisen. Een jaar geleden was Turkije nog het braafste jongetje van de klas met de uitvoering van een economisch hervormingsprogramma terwijl ze als netto-importeur van energie gelijktijdig impliciete besparingen realiseerde dankzij de dalende olieprijs. Na de recente verkiezingen is het nog maar de vraag of het hervormingsprogramma wordt voortgezet.

Marokko, Roemenië en Turkije hebben elk te maken met unieke interne uitdagingen en eventuele externe schokken waar ze mee te maken kunnen krijgen. Marokko was dit jaar prima in staat op de lokale markt in haar financieringsbehoefte te voorzien. Op die manier heeft zij zich niet laten beïnvloeden door de volatiliteit op de externe kapitaalmarkten. Maar volgens Glavan hebben overheden soms de neiging opportunistisch te handelen als ze zo tegen het einde van het jaar menen dat de omstandigheden voor het lenen van geld, dat volgend jaar nodig is, gunstig zijn.