Bijdrage van Didier Saint Georges over de Fed

Bijdrage geschreven door Didier Saint-Georges, van het Investment Committee bij Carmignac

Didiersaintgeorges
Didier Saint-Georges

Eind vorig jaar ontstond op de financiële markten de vrees dat de Amerikaanse economie in een recessie zou belanden als gevolg van de monetaire verkrapping van de Fed. De kentering in het beleid van de Fed was voldoende aanleiding voor de markten om weer een algemeen optimisme ten toon te spreiden. De vermeden recessie en het vergezette lagerente-beleid leidden tot een positief scenario dat sterk genoeg was om ervoor te zorgen dat de S&P-index zich eenvoudig kon herstellen tot het piekniveau van september 2018. Maar de Fed heeft alleen maar de renteverhogingen stopgezet en is nog niet eens begonnen met de eerder aangekondigde afbouw van de balans. En ondertussen stapelen de signalen die wijzen op een verzwakking van de Amerikaanse economie zich op, met name wat betreft de consumentenbestedingen, een essentiële pijler van de economie. De in 2018 gestegen kredietkosten beginnen nu, met de gebruikelijke vertraging, de gezinsbestedingen onder druk te zetten. En de betaalbaarheid van de woningen komt flink in het gedrang door de hoge woningprijzen, waardoor jongeren ondanks de lage hypotheekrente worden gedwongen tot huren.

Hierdoor stijgen de huurprijzen, terwijl de verkoop van bestaande woningen met 5,4% is gedaald (j-o-j). Een ander probleem is de aanhoudend sterke Amerikaanse dollar. Men zou kunnen verwachten dat de Amerikaanse munt daalt als de economie in de VS verzwakt op een moment dat China de eerste tekenen van herstel begint te vertonen. Dat laatste is iets waar de andere opkomende markten en Europese exporteurs in de regel van profiteren. Maar dat is niet gebeurd, met als gevolg dat er een liquiditeitskrapte in het Amerikaanse financiële systeem begint te ontstaan.

En een bijkomend probleem op dit moment is de stijging van de energiekosten. In tegenstelling tot het verleden nemen de externe onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie af wanneer de olieprijzen stijgen doordat de VS nu per saldo olie exporteert. Hogere olieprijzen dragen dan ook bij aan een sterkere dollar en lagere inflatieverwachtingen en consumentenbestedingen. Ook hebben ze een negatieve impact op het herstel van China en de opkomende markten. Het wordt steeds duidelijker dat de Fed moet overwegen om meer concrete verruimende maatregelen te nemen als het de neerwaartse trend in de Amerikaanse economie een halt wil toeroepen.