European High Yield blijft volgens NN IP een aantrekkelijk

Sjorshaverkamp
Sjors Haverkamp

European High Yield-obligaties (HY) hebben dit jaar tot nu toe goed gepresteerd: over de eerste zes maanden van het jaar behaalde de beleggingscategorie1 een rendement van 4%. NN IP verwacht dat European HY een aantrekkelijke categorie zal blijven, omdat de macro-economische omgeving en de kredietfundamentals steun bieden en ook het technische beeld gunstig is. Daarnaast steekt de yield van 4,1% gunstig af bij andere obligatiecategorieën, in het bijzonder Europese staatsobligaties of zeer solide bedrijfsobligaties (investment grade).

NN IP verwacht dat de Brexit-stem in het VK geen grote invloed zal hebben op de economische vooruitzichten. Sjors Haverkamp, Hoofd van European High Yield bij NN Investment Partners: “Hoewel de groeiramingen voor de Europese economie mogelijk licht neerwaarts zullen worden herzien, zien we vanuit fundamenteel oogpunt weinig gevolgen van de Brexit voor de mondiale economie. De depreciatie van het Britse pond (GBP) zal waarschijnlijk wel consequenties hebben voor bedrijven met in GBP luidende winsten en niet in GBP luidende kosten. Daarnaast zal het vertrouwen van Britse bedrijven en consumenten vermoedelijk negatief worden beïnvloed.

In tegenstelling tot de perceptie van veel marktpartijen die in Londen wonen en werken, verwachten wij niet dat het positieve momentum op de wereldwijde kredietmarkten door de Brexit zal worden verstoord. Daarvoor is het VK volgens ons simpelweg niet belangrijk genoeg. We gaan niet uit van een wezenlijke toename van kredietverliezen als gevolg van de Brexit.”

“Op macroniveau onderstrepen de recente banencijfers in de VS de veerkracht van de Amerikaanse economie. We weten echter ook dat sterk blijvende macro-economische cijfers het risico met zich meebrengen van toenemende renteverwachtingen. Maar een renteverhoging moet in onze ogen worden gezien als een teken van de onderliggende economische kracht en niet als een bedreiging voor de HY-markt.”

De waarderingen bieden nog steeds steun, zegt Haverkamp: “Vanuit waarderingsoogpunt zijn we nog positief over HY, zowel in Europa als de VS. De waarderingen zijn niet extreem en zowel historisch als in vergelijking met andere beleggingscategorieën, zoals staatsobligaties en zeer solide bedrijfsleningen, zijn de spreads op HY nog gunstig. Dus zonder tekenen van een substantiële kredietverslechtering en met een behoorlijk macroklimaat en relatief redelijke waarderingen blijven we positief over HY als beleggingscategorie.”

De ‘zoektocht naar rendement’ is momenteel een overheersend thema op de vastrentende markten. Haverkamp over het technische beeld voor de beleggingscategorie: “Op de korte termijn is het technische beeld een extra gunstige factor. Zowel in Europa als de VS houdt de zoektocht naar rendement aan. We gaan uit van een beperkt aantal nieuwe emissies (vanwege black-out-periodes en zomervakanties), beleggers hebben grote kasposities en zijn behoudend gepositioneerd (zoals blijkt uit de YTD underperformance van de meeste actieve managers), de investmentbanken hebben geen voorraden en het aanbod op de markt is de laatste dagen beperkt. We gaan er al met al dan ook van uit dat het technische beeld op de korte termijn positief zal zijn voor HY-krediet.”

“In Europa is daarnaast het kwantitatieve versoepelingsprogramma van de ECB een gunstige factor, zowel wat betreft de omvang als wat betreft de obligaties die voor het programma in aanmerking komen. De toevoeging van bedrijfsobligaties heeft gezorgd voor een zeer gunstig marktklimaat en voor een verdere afname van de rente. Het gebrek aan rente op staatsleningen en de lage rentes op zeer solide bedrijfsleningen dwingen beleggers in de richting van een lagere kredietkwaliteit om hogere totaalrendementen te realiseren.”

European HY zal volgens Haverkamp al met al aantrekkelijke rendementen kunnen blijven bieden. Haverkamp over zijn rendementsverwachtingen: “Behoudens onvoorziene externe gebeurtenissen zijn we van mening dat beleggers kunnen uitgaan van een rendement van ongeveer 4,5% voor de beleggingscategorie in de komende twaalf maanden. Naar onze mening betekent dit totaalrendement een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.