"Op termijn minder ETF aanbieders en frontier markten nog niet capabel voor ETF's"

De opmars van het ETF -land lijkt niet meer te stuiten. Steeds meer beleggers ruilen actieve fondsen in voor de passieve fondsen. We spreken Philippe Roset van SPDR over de recente ontwikkelingen in het ETF -land.

Philipperoset
Philippe Roset

Kunnen ETF 's net zo populair worden in NL als in de VS?

ETF ’s zijn ook in Nederland aan een enorme opmars bezig. In eerste instantie werden ETF ’s in Europa vooral door institutionele beleggers gebruikt om kostenefficient te beleggen in aandelen. Ondertussen is dit uitgebreid met obligaties en maken ook steeds meer particuliere beleggers gebruik van ETF ’s.

Zien de beleggers de bomen nog wel door het ETF -bos?

Er is inderdaad een enorme hoeveelheid ETF ’s beschikbaar. Dit lijkt nog erger dan het is doordat 1 product verschillende handelslijnen heeft op beurzen door heel Europa met verschillende valuta-noteringen. Als particulier is het soms lastig om de meest geschikte ETF te selecteren. De website van de ETF -aanbieder biedt vaak een duidelijk overzicht van alle producten. Professionele beleggers hebben hier vaak gespecialiseerde teams voor.

Denken jullie dat de kosten nog verder af kunnen nemen? zoja kan dit een fatale prijzenoorlog voor partijen worden?

De kosten zouden nog marginaal lager kunnen worden. In de praktijk is het voor de meeste beleggers niet van belang of er nu 0.09% of 0.05% aan beheervergoeding op jaarbasis betaald moet worden. De enorme kostenrevolutie ten opzichte van klassieke beleggingsfondsen, waarbij vaak meer dan 1% aan beheervergoeding betaald werd, heeft al plaatsgevonden. De lage kosten brengen wel met zich mee dat het lastiger is voor nieuwe partijen om voldoende schaalgrootte te bereiken en op basis daarvan verwacht ik consolidatie van ETF aanbieders.

Is de markt voor kapitaalsgewogen indices niet te vol of is het kapitaalsgewogen beleggen nu eenmaal onafwendbaar gezien de enorme omvang vd ETF 's?

Bij de ontwikkeling van ETF ’s wordt gekeken naar de liquiditeit van de onderliggende effecten; het is dus niet vereist om kapitaalsgewogen indices te volgen, zolang er maar voldoende liquiditeit in de onderliggende effecten aanwezig is. In de praktijk is er al een groot aantal ETF ’s waarbij een alternatief gewogen index gevolgd wordt. Een voorbeeld is onze SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF . Hierbij wordt een index gevolgd, waarbij de aandelen met de laagste volatiliteit de zwaarste weging hebben.

Hoe pareren jullie de kritiek van bijvoorbeeld Robert Arnott op het wegen op basis van marktkap?

Ondanks de opkomst van alternatieve indexwegingen, blijft kapitaalgewogen nog wel de standaard van beleggers. Een heleboel verschillende stijlen zijn nu samengevoegd onder de noemer smart beta. Sommige strategieen werken beter dan andere tijdens verschillende delen van de economische cyclus en ik ben van mening dat het goed is dat de keuze nu beschikbaar is.

Over kapitaalsgewogen: het lijkt er op dat dan de premie op smallcaps genegeerd wordt, die zitten immers niet in de grotere ETF 's, is dat geen gemiste kans voor beleggers?

Er is ook een aantal ETF ’s beschikbaar dat smallcap indices volgt. Een kleine greep uit ons eigen aanbod: SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF , SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF , SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF . Daarnaast hebben we ook producten beschikbaar waarin factoren gecombineerd worden, bijvoorbeeld SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF .

Vinden jullie dat de beleggers te weinig aandacht hebben voor de vastrentende ETF 's?

In het verleden keken beleggers vooral naar aandelen- ETF ’s, maar de laatste jaren is er juist een enorme vraag naar obligatie- ETF ’s. Kosten zijn een belangrijke factor bij deze lage rendementen, maar daarnaast is het ook in geval van obligaties lastig om op de langere termijn de index te verslaan. Een andere reden waarom we een enorme groei zien in het beheerd vermogen in onze obligatie- ETF ’s is dat beleggers tegenwoordig een ruime keuze hebben.

Zo kan gekozen worden voor specifieke looptijden binnen zowel bedrijfs- als staatsobligaties. Bij een keuze voor obligaties met een iets langere looptijd kunnen bijvoorbeeld de negatieve rentes vermeden worden.

Ziet het ETF -landschap er over 5 jaar nog zo uit?

Ik verwacht dat er dan eerder minder dan meer aanbieders van ETF ’s op de Europese markt actief zijn. Daarnaast hoop ik dat we een efficiënter Europees beurzenlandschap krijgen. MiFID II gaat al zorgen voor meer transparantie doordat transacties in ETF ’s gerapporteerd moeten worden. Als de liquiditeit daarnaast geconcentreerd kan worden biedt dit enorme voordelen voor beleggers.

Verwachten jullie dat actieve fondsen nog bestaansrecht hebben? zo ja waar in?

Als beleggers de capaciteit en tijd hebben om de actieve manager te selecteren die het beter gaat doen dan het gemiddelde, dan denk ik dat actief beheer een goede aanvulling in een portefeuille kan zijn. Het is dan wel van belang dat deze positie ook gemonitored wordt, zodat gewisseld kan worden zodra het slechter gaat met de performance.

Ten slotte, wanneer komt de markt nu echt op gang voor de frontiermarkten zoals Afrika? Dit lijkt nu nog het domein van actief beheer.

Voor een ETF is een efficiënte onderliggende markt van groot belang. Liquiditeit speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat de frontier markten op dit moment niet efficiënt functioneren is het niet mogelijk hier een ETF voor te ontwikkelen die aan onze criteria voldoet van kostenefficientie. De spreads van de ETF op de beurs zouden te wijd zijn en de marktimpact op de onderliggende aandelen zou ook te groot zijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.