Het belangrijkste risico voor het einde van dit jaar : de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen

De risicovolle activa kenden vorige week een mooie stijging, met uitzondering van de olieaandelen wegens de gestegen voorraden. De Japanse en Europese aandelenmarkten leverden een mooie outperformance, terwijl de Amerikaanse markt ter plaatse trappelde. De staatsobligatiemarkten kenden een lichte daling.

De Amerikaanse economische indicatoren lieten een gemengd beeld zien, wat de marktoperatoren ertoe bracht hun vooruitzichten op een renteverhoging door de Fed naar beneden bij te stellen voor de maand september. Enerzijds was de ISM index van augustus zwaar gedaald (-3,2 punten). Bij 49,4 punten loopt deze in lijn met een groei van het Amerikaanse BBP van slechts 2% voor het derde trimester. Anderzijds bevestigde het jobrapport van augustus een zekere matiging van de activiteit : het aantal nieuwe jobs was correct (151.000), maar het aantal gewerkte uren per week daalde, terwijl de werkloosheid licht steeg (4,9%) en de loonmassa slechts met 0,1% op maandbasis steeg (2,4% op jaarbasis).

In de VS spreken we dus van een correcte economische groei, maar meer niet. Een zelfde vaststelling geldt ook voor de rest van de wereld. In Europa suggereren enquêtegegevens voor het derde trimester dat de Brexit nauwelijks een betekenisvolle impact zal hebben op de korte termijn. De netto stijging van de PMI indexen voor het UK zijn in dat verband verrassend. In China tenslotte verbetert ook het vertrouwen van de werkgevers : de economie blijft vertragen, maar de vertraging blijkt voorlopig onder controle.

Over het algemeen blijft de huidige omgeving (op basis van de groeicijfers en de langetermijn rente) sinds het begin van de zomer gunstig voor risicovolle activa, met name deze uit de groeilanden en Europa, voornamelijk ook omdat de winstherzieningen positief beginnen te zijn. Het belangrijkste risico voor het einde van dit jaar wordt de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen.