Nederlandse belegger vol vertrouwen over VS ondanks verkiezingsonrust

Beleggers zien grote kansen in Verenigde Staten

Michelvermeulenschroders
Michel Vermeulen

Nederlandse beleggers maken zich op dit moment niet druk over de uitkomst van de spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen en zien de Amerikaanse markt als de meest kansrijke voor het komende halfjaar qua groei, terwijl het risico er het laagst wordt geacht. De Amerikaanse markt is samen met de Nederlandse, de markt waar beleggers het meeste geld in zeggen te willen investeren. De Amerikaanse markt wordt gezien als vluchthaven, in een tijd waarin de bezorgdheid over de toekomst onder beleggers juist toeneemt en er sprake is van een opmerkelijke daling van het vertrouwen. Dit blijkt uit de jaarlijkse beleggingsbarometer van Schroders , uitgevoerd door Kantar TNS onder beleggers met een belegd vermogen van € 50.000 of meer.*

Vertrouwen op andere gebieden neemt sterk af

Opvallend is dat de Schroders Beleggersoptimisme Indicator op 13% staat, tegen 27% vorig jaar. Deze indicator meet de verhouding tussen beleggers die meer en minder vertrouwen hebben en geeft daarmee een oordeel over het sentiment en de wijziging hierin**. Een andere aanwijzing voor toenemende onzekerheid onder beleggers is de stijging van het percentage spaargeld in een markt waarin de rentevergoeding extreem laag is. Beleggers kiezen met name voor vertrouwde regio’s zoals West-Europa en de VS, terwijl Oost-Europa en Rusland juist heel laag scoren. Zorgen bestaan er over de internationale politieke situatie en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Nederlandse belegger is wars van advies en kan eigen boontjes doppen

De belegger heeft opvallend genoeg in deze onzekere tijden geen behoefte aan een beleggingsadviseur, of heeft er geen toegang tot. Het aantal beleggers dat zegt gebruik te maken van een adviseur, daalt al jarenlang, en is dit jaar nog verder afgenomen van 45% naar 43%. Een deel van de daling zal te wijten zijn aan verandering van strategie bij de banken waardoor de minimumvermogensgrens voor adviesgesprekken gestegen is. Maar daarnaast blijken Nederlandse beleggers een enorm groot vertrouwen in hun eigen belegggingscapaciteiten te hebben.

Nederland laagste in Europese ranglijst qua gebruik beleggingsadviseur

Uit een afzonderlijk wereldwijd vergelijkend onderzoek*** dat onlangs door Schroders is uitgevoerd, spreekt dat ook overduidelijk. In geen enkel ander Europees land zijn beleggers minder geneigd om een adviseur te raadplegen dan in Nederland. Gevraagd wie bij zijn volgende beleggingsbeslissing een extern adviseur zoals een bank of tussenpersoon zou raadplegen, antwoordt slechts 29% van de ondervraagde Nederlandse beleggers hier’ ja’ op. In landen als Italië, Frankrijk en Rusland ligt dit percentage twee keer zo hoog. En zelfs vrienden en familie worden nauwelijks geraadpleegd door Nederlandse beleggers.

Eigen kennis en kunde wordt zeer hoog geacht

Nog extremer worden de verschillen tussen Nederlandse en Europese beleggers als de vraag luidt of men zijn kennis van beleggen zou willen vergroten. Verschillende mogelijkheden worden gegeven, onder meer (opnieuw) het raadplegen van een adviseur, maar ook andere mogelijkheden zoals het volgen van cursussen of het bekijken van online video’s. In bijna alle categorieën eindigt de Nederlandse belegger onderaan. Uitzondering vormt het laatste antwoord (‘Nee het is voor mij niet nodig mijn kennis over beleggen te verdiepen’). Dit wordt door maar liefst 29% van de Nederlandse beleggers gekozen. In veel andere landen blijft dit percentage onder de 10%, terwijl in landen met veel zelfstandige beleggers zoals Zweden en Duitsland, dit tussen de 16% en 21% beweegt***. Beleggers willen meer invloed op beleggingsbeleid pensioenfondsen

In de Nederlandse enquête* is ook onderzocht hoe beleggers aankijken tegen hun pensioen. Ongeveer 40% van de ondervraagden die aangesloten is bij een pensioenfonds of –verzekering, wil graag meer verantwoordelijkheid hebben voor de beleggingsbeslissingen binnen de pensioenportefeuille. De rest laat die beslissingen echter graag bij het pensioenfonds liggen en vertrouwt de experts. Van de groep die zelf beleggingsbeslissingen wil nemen, wil ruim een derde deel zijn hele pensioen graag zelf beleggen.

Een iets kleiner deel wil graag meer invloed op zijn risicoprofiel en bijvoorbeeld zelf fondsen uitkiezen. Nog eens 20% wil minder vergaande invloed, maar zou wel graag willen kunnen wisselen van pensioenfonds. In alle gevallen geldt echter dat de pensioengerechtige grotere invloed krijgt en dat hij door zijn beslissingen zelf de verantwoordelijkheid draagt voor een hogere of lagere uitkering op latere leeftijd.

Michel Vermeulen, managing director Schroders Benelux: “De Amerikaanse verkiezingen lijken spannend te worden, maar voor de Nederlandse beleggers blijft de Verenigde Staten het land waar de grootste groei behaald kan worden. Elders neemt de geopolitieke onrust echter toe zodat de situatie in de Verenigde Staten door beleggers als relatief veilig wordt beschouwd"

.

*Over de Schroders Beleggingsbarometer De Schroders Beleggingsbarometer is voor het zevende jaar opgezet door Schroders en uitgevoerd door Kantar TNS onder een grote groep particuliere beleggers met een vrij belegd vermogen van meer dan €50.000 die al dan niet gebruik maakt van een beleggingsadviseur. Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de voorkeuren en ideeën van Nederlandse belegger en zijn idee van risico en verwachtingen voor de toekomst.

** De Schroders Beleggersoptimisme Indicator is de resultante van de uitkomst van de vraag of beleggers voor dit jaar meer of minder vertrouwen hebben in de beleggingskansen. Het percentage beleggers met (veel) minder vertrouwen wordt afgetrokken van het percentage beleggers met (veel) meer vertrouwen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.