Invesco: Aandelen VS zelden zo duur

Vermogensbeheerder Invesco is ‘voorzichtig’ met betrekking tot Amerikaanse aandelen op de langere termijn. Sinds 1881 is de waardering gecorrigeerd voor conjunctuurschommelingen maar twee keer hoger geweest dan nu: eind jaren ’20 en eind jaren ’90.

Paul Jackson, Global head of Asset Allocation Research, baseert zich op de Schiller P/E, de koerswinstverhouding waarbij de winst over de afgelopen tien jaar als uitgangspunt wordt genomen. Deze berekeningswijze filtert de conjunctuureffecten uit de waarderingen, en is daarmee een betere voorspeller voor aandelenrendementen dan de ‘simpele’ koers/winstverhoudingen, aldus Jackson.

De Schiller P/E staat nu boven de 30, en dat is sinds 1881 maar twee keer eerder voorgekomen. Belangrijker: iedere keer dat deze koers/winstverhouding in de VS boven de 30 uitkwam, lieten Amerikaanse aandelen de tien jaar die daarop volgden een negatief rendement zien.

Jackson wijst ook op een verandering in de correlatie tussen rente en aandelenkoersen in de VS. Sinds de eeuwwisseling gaat een stijgende tienjaarsrente in de meeste gevallen gelijk op met stijgende aandelenkoersen – en andersom. Maar sinds begin dit jaar hebben aandelenmarkten juist positief gereageerd op dalende rentes (in aanloop naar de verwachte renteverlagingen door de Fed). Dat is in lijn met de gangbare economische theorie en met de periode van voor 2000, stelt Jackson vast, en kan ook betekenen dat de voorspellende waarde van de obligatiemarkt toeneemt.

De econoom kijkt echter liever naar ‘absolute waarderingsmethoden’ als de Schiller P/E. Of de rente nu stijgt of daalt, zo concludeert hij, deze maatstaf geeft duidelijk aan dat het moelijk wordt om op middellange termijn goede rendementen te maken op de Amerikaanse aandelenmarkt.