UBS AM: Europese aandelen zullen komende vijf jaar beter presteren dan Amerikaanse

De Amerikaanse aandelenmarkt is overgewaardeerd, terwijl het gros van de wereldwijde markten buiten de VS correct geprijsd of ondergewaardeerd zijn. Tot die conclusie komen de experts van UBS Asset Management in hun analyse over de marktverwachtingen voor de komende vijf jaar.

Gezien de economische groei vertraagt, en de rentes wereldwijd laag blijven, heeft UBS AM zijn verwachtingen voor de komende vijf jaar naar beneden bijgesteld. UBS AM verwacht voor die periode een gemiddelde wereldwijde jaargroei van 2,8%, en een gemiddelde wereldwijde inflatie van 2,3%. De reële groei zou gemiddeld iets lager moeten uitpakken dan in het voorgaande decennium.

Nog hoge rendementen in Europa

Voor Amerikaanse large caps verwacht UBS AM een rendement van zo’n 5% over de komende vijf jaar, uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Voor wereldwijde aandelen is dat 7,2%, en voor ontwikkelde markten buiten de VS 8,7%. Aandelen uit opkomende markten kunnen een gemiddeld rendement van 11,2% opbrengen.

Het lagere rendement voor Amerikaanse beursfondsen schuilt in een verwachte koerskrimp van 1,3% per jaar. Aan de andere kant denkt UBS AM dat de bedrijfscijfers in de ontwikkelde markten buiten de VS op een dusdanige manier zullen verbeteren dat de gemiddelde waarde van aandelen stijgt met zo’n 0,8% in lokale munt, bovendien ondersteund door een stijging van ondergewaardeerde valuta’s van 1,1%.

Voor andere beleggingscategorieën verwacht UBS AM dat:

  • Beleggers zich de komende jaren in veel obligatiemarkten moeten opmaken voor een negatief nominaal rendement.
  • Alternatieven als vastgoed, private equity en hedgefondsen minder zullen presteren. Voor private equity buiten de VS geldt dat zij de Amerikaanse markt wellicht verslaat.
  • De ontwikkeling van China van een opkomende naar een ontwikkelde markt de komende jaren unieke kansen zal bieden, zowel op de aandelen- als op de obligatiemarkten.