Standard Life noemt Mexico zorgenkind

Samanthalamb
Samantha Lamb

De verwachting was dat een sterkere US dollar en de risico’s ten aanzien van het Amerikaanse handelsbeleid negatief zouden uitpakken voor de opkomende markten nadat Trump tot president van de VS was gekozen. Maar na een aanvankelijke verkoopgolf vertonen de opkomende markten herstel. Samantha Lamb, investment director bij Standard Life Investments, stelt dat er wel vraagtekens blijven. Daarbij wijst zij vooral op onzekerheid rond het Amerikaanse handelsbeleid, de kans op meer wanbetalingen in China en geopolitieke spanningen. Maar temidden van deze uitdagende omstandigheden zijn er fraaie kansen voor beleggers in opkomende markten te vinden.

Mexico van favoriet tot zorgenkind

Een aantrekkende groei in de VS is normaal gesproken positief voor Mexico waarvan de economie voor 38% afhankelijk is van de export en maar liefst 73% daarvan aan de handel met de VS kan worden toegeschreven. Door de onzekerheid rond het handelsbeleid van de VS en de invloed die dit heeft op beslissingen ten aanzien van bedrijfsinvesteringen ontstaan er zorgen. Mexico was favoriet onder beleggers tijdens de sancties tegen Rusland en de politieke onrust in Brazilië. Maar nu lijkt de stemming om te slaan. Dat betekent echter niet dat er geen kansen liggen. Concreet wijst wijst Lamb op cementbedrijf Cemex dat actief is in Spanje, de VS en Mexico.

Ergste voorbij voor paria Brazilië

Brazilië beleeft juist het tegenovergestelde van wat Mexico doormaakt. De voormalige paria onder de opkomende markten wordt door beleggers weer in genade aangenomen. De corruptieschandalen lijken op hun retour, de politieke situatie komt tot rust en ook de economie lijkt na een diepe recessie stabieler. Ook al blijven er voldoende uitdagingen met betrekking tot groei en politiek over, het ergste is nu toch wel voorbij. Lamb waarschuwt wel dat het belangrijk blijft om uiterst kritisch te zijn bij de selectie van beleggingskansen.

Na de economische neergang, zijn veel Braziliaanse bedrijven met een hoge schuld opgezadeld en kunnen zij de balans alleen verbeteren bij forse groei, waar Lamb niet op rekent. Desalniettemin ontvangen beleggers in Brazilië voldoende compensatie voor de risico’s die zij nemen in Brazilië. Met name Petrobras dat blijft werken aan herstel vindt Lamb interessant.

Carrykansen in Rusland

Russische bedrijven hebben door de sancties en de verslechtering van het sentiment onder beleggers hun toegang tot de kapitaalmarkten zien verminderen vanaf 2014. Voor veel bedrijven had dit tot gevolg dat zij hun kasgeld aanhielden en schulden afbetaalden. De balansen van Russische bedrijven zijn hierdoor fundamenteel verbeterd. Nu de economie aantrekt komt ook de kredietverlening weer op gang. Beleggers hebben de verbeterde fundamentals al eerder op waarde weten te schatten, waardoor waarderingen nu niet zo aantrekkelijk meer zijn.

Ook kan Trump positief uitpakken voor Rusland als de sancties eerder dan verwacht worden opgeheven, maar dit is tot nu toe nog onzeker. Russische bedrijven worden tegen een politieke en bestuurlijke risicopremie verhandeld. Daar gloren aantrekkelijke carry kansen, als beleggers het risico durven aan te gaan.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.