Russell Investments: Seinen op groen voor Europa

Verkiezingen, economische groei en monetair beleid geven beleggers duwtje in de rug

Woutersturkenboomrussell
Wouter Sturkenboom

De economische groei in de eurozone is sterk en financiële markten zijn aan het herstellen. Politieke verrassingen zijn minder waarschijnlijk dan men vreest en, in de context van het aanhoudende monetaire beleid van de ECB, lijkt het erop dat reflatie in de Eurozone aan het winnen is. Dat blijkt uit de beleggersoutlook voor het tweede kwartaal van Russell Investments. Sinds 2008 is de Europese economie continu verwikkeld in een strijd tussen deflatie enerzijds en economische heractivatie/reflatie anderzijds. De ECB zette de geldpers aan om de economische groei aan te wakkeren. Dit beleid vind nu ook steeds meer tractie in de economie en daarmee lijkt reflatie de strijd definitief te gaan winnen.

Europese financiële markten blijven achter bij economische ontwikkelingen

Volgens Wouter Sturkenboom, Senior Investment Strategist EMEA bij Russell Investments, is de impact van die winst op de financiele markten nog niet ingeprijst: ‘Deel één van het versoepelde monetaire beleid is goed gelukt: de economie groeit en het wordt steeds duidelijker dat de heractivatie van de economie het wint van deflatie. De financiële markten zijn echter nog geen afspiegeling van die rooskleuriger economische situatie. De markten zijn in feite blijven hangen in het verleden. Bedrijfswinsten groeien 5 tot 10%, en als je ook de overige positieve of meevallende factoren meetelt, verwachten we dat de Europese markten eraan toe zijn om een inhaalslag te maken.’

Politieke risico’s EU kleiner dan gevreesd

Een tweede reden voor optimisme heeft te maken met Europese verkiezingen. Met Trump en Brexit nog vers in het geheugen, hebben beleggers het afgelopen jaar hun adem ingehouden voor populistische uitslagen bij verkiezingen in Europese kernlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. De financiële markten hebben daarom hun voet op de rem gehouden. Te veel, vindt Sturkenboom. ‘De Nederlandse verkiezingen waren wat dat betreft een non-event. Zelfs in de meest gunstige peilingen had de PVV niet genoeg stemmen om rond te komen in het Nederlandse coalitieland’.

In Duitsland tekent zich vooral een strijd af tussen de gematigd pro-Europese Angela Merkel aan de ene kant, en de fanatiek pro-Europese Martin Schultz. Wie er dus ook wint, voor de Europese economie leidt dat niet tot problemen. Eigenlijk zijn alleen de Franse verkiezingen een vraagteken. En hoewel het ernaar uitziet dat Le Pen in Frankrijk de eerste verkiezingsronde zal doorstaan, is Macron in de tweede ronde veruit favoriet onder de Fransen. ‘Tel daarbij op dat Fransen fanatiek pro-euro zijn, dat de vluchtelingencrisis inmiddels beter gemanaged wordt en dat toenemende ongelijkheid een veel minder groot probleem is op het Europese vasteland dan elders, en dan komen wij tot de conclusie dat de politieke risico’s beperkt zijn,’ aldus Sturkenboom.

Belangrijkste vraag onder beleggers: kan ECB economie blijven steunen nu inflatie stijgt?

De belangrijkste vraag onder Europese beleggers is volgens Sturkenboom niet zozeer Brexit (dat is met name een Brits probleem), maar of de ECB in staat zal zijn om de economie te blijven aanjagen nu de inflatie snel stijgt. Volgens Sturkenboom blijft dat voorlopig nog zo: ‘De huidige inflatie wordt veroorzaakt door tijdelijke factoren; energieprijzen, met name. We verwachten dat dit na het tweede kwartaal wegebt. De ECB zal zich pas druk gaan maken over inflatie als daar structurele oorzaken achter zitten, zoals stijgende lonen. Maar we zitten nog boven de werkloosheidsnorm en het aanbod van potentiële werknemers is ruim voldoende waardoor loonstijgingen nog niet aan de orde zijn.

Pas als de kredietverstrekking aan bedrijven doorzet én de economische groei de 2% aantikt zal de ECB de monetaire stimulus terugschroeven. Dat is echter wat ons betreft geen uitgangspunt omdat wij een economische groei van 1,5 tot 1,8% verwachten.’

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.