Christof Govaerts (Nagelmackers): geen recessie, wel groeivertraging

Analist Govaerts van Bank Nagelmackers stelt dat de diverse internationale macro-economische parameters wel teruglopen maar van een recessie is zeker geen sprake. Bij de dienstensector is er nog steeds expansie zichtbaar. Het meest verontrustende is de handelsoorlog tussen China en Amerika. Omdat de verkiezingen er weer aankomen verwacht Govaerts dat Donald Trump wellicht wat minder agressief de handelsoorlog in gaat.

De Amerikaanse economie draait nog steeds hard maar inmiddels een tikje lager. In Europa zien we wat vertraging, vooral bij de Duitse economie. Dito geldt ook voor China waar de groei wat terugloopt.

Diverse economische signalen, handelsconflict domineert

Govaerts zet vraagtekens bij de effectiviteit van het pompen van geld in de economie. Daarnaast waren er de afgelopen jaren veel te weinig landen die ondanks de lage rentes nog steeds niet hun begrotingsproblematiek hebben aangepakt. Fiscale ruimte is er zeker maar dit is niet zo maar direct in Europa geïmplementeerd.