Fidelity: aandelen het aantrekkelijkst, obligatiebeleggers zijn Trump-moe

De aandelenmarkt biedt in 2017 betere vooruitzichten voor aantrekkelijke rendementen dan de obligatiemarkt. Dat stelt Fidelity International in zijn nieuwste marktvooruitblik. Volgens de vermogensbeheerder dankt de markt zijn vaart aan de wereldwijd verbeterende economische activiteit en aantrekkende bedrijfswinsten, mede gesteund door reflatie. Het kan zelfs een opmerkelijk sterk jaar voor aandelen worden, wat er op zijn beurt voor kan zorgen dat het einde van de opgaande markt sneller in zicht komt. De bullmarkt voor aandelen duurt inmiddels acht jaar, en zou wel eens in het laatste kwart van zijn levensduur kunnen zijn aanbeland, waarbij de Amerikaanse aandelenmarkt vanwege de hoge waarderingen mogelijk van zijn koppositie kan wegzakken. Daarentegen is de kans reëel dat de Europese waarderingen oplopen als na de verkiezingen onzekerheid wegvalt, mede dankzij aantrekkende groei en herstellende bedrijfswinsten.

Een oude bekende keert als risico terug: inflatie. Fidelity vreest dat de financiële markten dit gevaar onderschatten. Intussen groeien de grootste economieën voor het eerst in tien jaar sneller dan de trend, en kan de nog onbenutte capaciteit snel opgebruikt raken. Eind 2018 kan de inflatie mogelijk voor problemen gaan zorgen, schat Fidelity.

Fidelity schat tevens in dat de opmars van de Amerikaanse dollar een piek zal bereiken, met name als Trump erin slaagt om zijn plannen voor meer overheidsbestedingen en investeringen in infrastructuur door te voeren. Zijn protectionistische agenda voedt intussen de grootste risicofactor voor aandelenbeleggers in Azië. Het is gebruikelijk dat Aziatische aandelenmarkten lager gewaardeerd zijn dan die van ontwikkelde markten, maar Fidelity vraagt zich af of dit nog wel gerechtvaardigd is, gezien de politieke onzekerheid in Europa en Amerika.

Wat aandelen betreft blijft Fidelity het meest enthousiast over de technologiesector, mede vanwege de alomtegenwoordige smartphones, waar steeds nieuwe toepassingen voor ontwikkeld worden. Ook is Fidelity positief over de sector gezondheidszorg, terwijl de industriële sector te hoog gewaardeerd lijkt.

Obligaties: Trump-moeheid

De markt voor Amerikaanse staatsobligaties lijdt onder Trump-moeheid. Beleggers verlangen van de Amerikaanse president Trump meer concrete bewijzen in plaats van platitudes en gezwets aangaande het beleid om de groei te stimuleren, en kijken meer naar de Fed dan naar Washington. Intussen is de focus meer gericht op Europa vanwege de politieke onzekerheid. Fidelity voorziet dat Le Pen geen president wordt, en is daarom niet alleen positief over Franse staatsobligaties, maar ook die uit de Europese periferie.

Ofschoon de Brexit-onderhandelingen formeel zijn begonnen, zijn de kapitaalstromen richting het VK vooralsnog overeind gebleven. Dat heeft de Britse staatsobligaties heeft gesteund, maar dit blijft mogelijk niet zo, vanwege de lage rendementen, de lastige macro-omstandigheden en de politieke onzekerheid. Fidelity belegt daarom liever in andere regio’s, en ziet in inflatiegekoppelde obligaties goede mogelijkheden.

Alternatives: commercieel vastgoed in trek

Gesteund door een sterke financiële basis en stabiele inkomsten, blijft commercieel vastgoed aantrekkelijk; vandaar dat Fidelity verwacht dat de groei in deze beleggingscategorie aanhoudt. Voor deze markt acht Fidelity politieke factoren als de Brexit-onderhandelingen en de regering-Trump als de belangrijkste risico’s. Ironisch genoeg heeft de politieke onzekerheid in de wereld als effect dat er wereldwijd kapitaal stroomt naar minder risicovolle markten, en dan met name de eurozone.