AllianzGI: Tot 10 procent rendement op Europese aandelen de komende jaren

Tijdens het afgelopen decennium ontspoorde het Europese project bijna door de financiële crisis en de daaropvolgende malaise in de eurozone. Maar volgens Neil Dwane, hoofdstrateeg bij Allianz Global Investors (AllianzGI), bleef de Europese economische motor al die tijd draaien dankzij de interventies van de ECB.

Nu komt zelfs de idee van een ‘Verenigde Staten van Europa’ stilaan weer in het vizier, en de zorgen over besparingen, de politieke onzekerheid en het lage vertrouwen ebben weg. En dat heeft positieve gevolgen voor Europese aandelen, stelt Dwane in de maandelijkse beleggersbrief van AllianzGI. Hij noemt de Europese aandelen goedkoop in vergelijking met die in de VS. In april koerste de koerswinstverhouding voor Amerikaanse aandelen op 30, en die voor Europese op 18.

Dwane stelt ook dat Europese beleggers wel eens gedwongen kunnen worden om de overstap te wagen van obligaties naar aandelen om de eenvoudige reden dat er nog maar weinig positieve rendementen te vinden zijn voor Europese obligaties. Als derde punt beschrijft Dwane de economische heropleving in Europa, met toenemende consumptie en investeringen, afnemende werkloosheid en een nominale BNP -groei van ongeveer 3 procent. Volgens de hoofdstrateeg kunnen Europese aandelen de komende jaren 8 tot 10 procent rendement opleveren, waarvan de helft afkomstig van dividenden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.