Regulatory implications of credit risk modelling (Jackson en Perraudin)

De auteurs Jackson en Perraudin stellen dat de standaard kredietrisicomodellen doorgaans te kort schieten. Managers die zich stringent vasthouden aan deze modellen moeten daarom ook niet te zwart/wit hun risicobeleid op gaan baseren.