Scrabbelen met risico (Hallerbach)

Orange County, Daiwa en Metallgesellschaft genoemd. In het paper worden de concepten die eind negentiger jaren actueel waren besproken. Termen waarin risico wordt omvat zoals VaR, CaR, RAPM en Raroc worden in het kort toegelicht.