Firms, do you know your currency risk exposure? (Loderer en Pichler)

Dit onderzoek gaat in op hoe Zwitserse industriële bedrijven hun valutarisicomanagement beheren. Volgens de onderzoekers Loderer en Pichler zijn de bedrijven niet in staat om hun valutarisico’s goed in te schatten. Hierdoor lopen ze onnodig veel risico’s. Een reden voor de zelfgenoegzaamheid van de bedrijven is de schijnzekerheid die ze hebben door het gebruik van on-balance producten voor valutahedges.

De onderzoekers stellen dat de bedrijven vaak aan het feit voorbij gaan dat de individuele kasstromen op verschillende momenten komen en daardoor kan het valutarisico niet op 1 hoop gegooid worden. Volgens het onderzoek weet de helft van de Zwitserse bedrijven deze risico’s niet.

Daarnaast stellen de onderzoekers dat veel bedrijven vooral met de risico’s op de korte termijn bezig zijn en daardoor vaak het totaal beeld uit het oog verliezen. Een van de redenen hiervoor is dat organisaties vaak te veel naar binnen gericht zijn zo stellen de onderzoekers. Alleen de CEO’s zijn in staat om een totaalbeeld te kunnen scheppen van de risico’s. CFO’s weten wel het risico te management maar hebben geen helikopterbeeld voor het totale plaatje. Daarentegen weten de CEO’s de risico’s niet goed te management omdat ze de financiële competenties daarvoor missen. Management vanuit 1 onderdeel van het bedrijf is volgens de onderzoekers verre van optimaal.

Conclusie

Bedrijven zijn zeer slecht met risicomanagement; teveel focus op de korte termijn en niet vanuit een totaalbeeld. CEO’s weten de risico’s maar kunnen ze niet managen, de CFO’s kunnen de risico’s managen maar weten de risico’s niet.