Dividend is your friend

Strategieën die op dividenden gebaseerd zijn, zijn meestal niet de meest dynamische strategieën. Wanneer we echter naar de resultaten van het beleggen in “hoog-dividend”aandelen kijken dan zijn de resultaten zeer aantrekkelijk. Het is daarom onterecht dat er over dividendbeleggen weinig geschreven wordt.

Ronaldkokholland
Ronald Kok

Een dividenduitkering is niet meer dan een periodieke uitkering aan de aandeelhouders, niets meer , maar ook niet minder. Het feit dat dividenden van te voren meestal bekend zijn en dat de waarde van het dividend altijd van de koers af gaat maakt het geheel erg stabiel en voorspelbaar. Het uitkeren van dividenden is echter een teken van sterkte van het bedrijf: het bedrijf kan het geld missen en wil het aan haar aandeelhouders geven. Slechte bedrijven kunnen en doen dit niet. Dus wanneer we een schifting maken tussen dividenduitkerende bedrijven en niet-dividenduitkerende bedrijven dan scheiden we in principe de goede bedrijven van de slechte bedrijven.

Cash of in aandelen

De ontvangen dividenden bieden voor beleggers een sterke buffer voor koersverliezen. Immers als de koers van het aandeel omlaag gaat dan biedt het ontvangen dividend dan weer compensatie ervoor. De ontvangen dividenden kunnen ofwel in contanten ontvangen worden ofwel in stockdividenden (= in aandelen). Het ontvangen contante dividend kan weer in andere titels geïnvesteerd worden. De ontvangen aandelen via het stockdividend leveren weer meer aandelen op. Wat de beste keuze is, dividend in contanten of in aandelen, is niet evident. Uit het oogpunt van risicomanagement is het aan te raden om te kiezen voor dividenden in contanten, want zo worden de participaties in de geïnvesteerde aandelen niet te groot.

Rente-op-rente effect

Wanneer we jaar op jaar dividenden blijven ontvangen dan ontstaat er een rente-op-rente effect. Dit is een niet te onderschatten effect, want hoe langer de looptijd hoe hoger de ontvangen dividenden worden. Wanneer we jaar op jaar de ontvangen herbeleggen ontstaat er een parabolische functie die enorm sterk wordt. Het startkapitaal groeit dan in het begin nog beperkt in absolute termen, maar op termijn wordt het kapitaal groter en worden de ontvangen dividenden ook in absolute termen groter. Einstein noemde dit zelfs het achtste wereldwonder. De tijd werkt hier dus in uw voordeel: meer tijd levert een sterker rente-op-rente effect.

Adder onder het gras: te hoge dividendrendementen

Wordt dan iedereen op de lange termijn rijk door simpelweg de aandelen met het hoogste dividendrendement te kopen? Uiteraard niet, want voor niets gaat de zon op. Het is zelfs zeer gevaarlijk door puur naar het dividendrendement te kijken. Immers, hoe lager de koers hoe hoger het dividendrendement vanzelf wordt. Bij extreem hoge dividendrendementen zit er dan ook meestal een addertje onder het gras. Daarnaast kunnen bedrijven ook alleen dividendbetalingen doen indien de financiële toestand dit toelaat. Belangrijke indicatoren hiervoor zijn de kasstromen en de solvabiliteit van het bedrijf.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.