Converteerbare obligaties bieden bescherming in neerwaartse markten

Zelfs in de Corona-crisis konden converteerbare obligaties hun belofte van "neerwaartse bescherming" waarmaken. Arnaud Brillois, lead portfolio manager van Lazard Asset Management's Global Convertible Platform, is echter van mening dat er momenteel extra redenen zijn om voor deze beleggingsklasse te kiezen. Deze omvatten de momenteel gunstige instapniveaus.

De uitbraak van het Covid-19-virus en de gevolgen daarvan hebben tot aanzienlijke marktverstoringen geleid. In deze uitdagende omgeving hebben converteerbare obligaties hun belofte kunnen waarmaken en beleggers een zekere mate van bescherming kunnen bieden ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkt. Terwijl de MSCI All Countries World Index in euro's sinds het begin van het jaar (per 13 mei 2020) ongeveer 11% van zijn prestaties verloor, stegen converteerbare obligaties, zoals gemeten door de Thomson Reuters Convertibles Global Focus Index in euro's, in dezelfde periode met 1,6%. Dit is het gevolg van het asymmetrische risico-rendementprofiel van converteerbare obligaties: wanneer de aandelenmarkten stijgen, nemen converteerbare obligaties in grote mate deel aan de opwaartse trend, maar wanneer de koersen sterk dalen, neemt de aandelengevoeligheid van converteerbare obligaties af en worden ze meer obligatieachtig. "Onze vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn positief. Toch zal, als de volatiliteit toeneemt, de "beschermende" component van de converteerbare obligaties nuttig blijken", aldus Brillois.

Naast bescherming in neerwaartse markten bieden converteerbare obligaties volgens Brillois momenteel interessante perspectieven. Converteerbare obligaties zijn momenteel ondergewaardeerd op de secundaire markt in termen van impliciete volatiliteit. "In maart bereikte de impliciete volatiliteit (met een gelijktijdige hoge gerealiseerde volatiliteit) een niveau dat in 10 jaar tijd niet meer is vertoond", aldus Brillois. Hij verwacht dat de waarderingen van de converteerbare obligaties zich binnen drie tot vijf jaar volledig zullen herstellen. "Als aan deze verwachtingen wordt voldaan, kunnen geduldige beleggers worden beloond met hoge winsten voor het beleggen in converteerbare obligaties", zegt de deskundige.

Actieve primaire markt

De heropende primaire markt kan ook interessante investeringsmogelijkheden voor investeerders creëren. "De primaire markt is momenteel vrij actief met verschillende nieuwe uitgaven en we verwachten dat de uitgifteactiviteit hoog zal blijven", zegt Brillois. "Vooral bedrijven uit sectoren die bijzonder getroffen zijn door de recessie zullen waarschijnlijk gebruik maken van converteerbare obligaties als hun primaire financieringsinstrument". Om twee redenen: enerzijds zijn de couponbetalingen voor converteerbare obligaties relatief laag, wat de uitgifte aantrekkelijk maakt in tijden van toenemende kredietspreads. Anderzijds hebben converteerbare obligaties een ingebouwde call-optie. "Als de volatiliteit van de onderliggende aandelen toeneemt, verhoogt de embedded optie ook de waardering van de converteerbare obligaties", legt Brillois uit. "Emittenten krijgen dus een "hogere" prijs - een extra stimulans voor bedrijven om converteerbare obligaties uit te geven".

Bovendien is de liquiditeit van converteerbare obligaties zeer goed in vergelijking met andere activaklassen, zoals high yield. "De gemiddelde bid-ask spread voor convertibles ligt normaal gesproken rond de 70 basispunten. In maart, ten tijde van de paniekverkoop op de markten, steeg dit cijfer tot 160 basispunten, maar is nu bijna terug op het niveau van vóór Corona", aldus Brillois. Ter vergelijking: Moody's 5y Baa Corporate Bond Index liet bijvoorbeeld een bid-ask spread zien van ongeveer 340 basispunten.

Brillois vat het samen: "De huidige marktverstoringen maken een converteerbare herstelstrategie aantrekkelijk voor investeerders, d.w.z. het investeren in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die een aanzienlijk opwaarts potentieel hebben in een herstel. Beleggers kunnen profiteren van de onderwaardering van dergelijke converteerbare obligaties en van hun inhaalpotentieel.