Bouwproductie evenaart top van 2008

Begin dit jaar bereikte het volume in de bouw de top van voor de crisis. Door de groeiende vraag naar bouwmaterialen stijgen de inkoopprijzen. Dit zorgt echter slechts incidenteel voor problemen bij bouwbedrijven waardoor de rendementen gelijk kunnen blijven of zelfs verder toenemen. Ook het lage aantal faillissementen wijst erop dat hogere inkoopkosten niet massaal tot verliezen leiden. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het vandaag verschenen Vooruitzicht bouw.

Bouwproductie evenaart top van 2008

De groei in de bouw zette begin 2018 door. In februari evenaarde het volume voor het eerst weer de eerdere top van voor de crisis in het najaar van 2008. De sterke krimp in de crisis van circa 25% is daardoor de afgelopen jaren weggewerkt. De verwachting is dat de bouwproductie verder groeit maar wel op een lager niveau dan de afgelopen jaren. Materiaal- en personeelstekorten zetten een rem op de productiegroei. Ook stijgt het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen al enige maanden nauwelijks meer, waardoor de groei van de bouwproductie onder druk kan komen.

Bouwaandelen

Inkoopprijzen stijgen flink

Door de enorm toegenomen vraag van de afgelopen jaren naar bouwmaterialen stijgen de prijzen. Eerder aangenomen projecten zijn daardoor soms tegen te lage inkoopprijzen van bouwmaterialen gecalculeerd.

Winst daalt niet…

Nu de inkoopprijzen stijgen en ook de (cao) lonen omhoog gaan zet dit de marges van projecten onder druk. Dit leidt over het algemeen niet tot meer verliezen. Slechts 7% van de bouwbedrijven geeft in het eerste kwartaal 2018 aan dat ze minder winst maakten dan een kwartaal eerder. De meeste aannemers maken juist meer winst of in ieder geval even veel.

…dankzij toename efficiëntie, heronderhandelingen en betere kostenspreiding

Belangrijke redenen waarom ondanks de hogere inkoopkosten bouwbedrijven over het algemeen toch geen verlies maken zijn:

 • De arbeidsproductiviteit is in de periode 2014-2017 met meer dan 20% flink toegenomen. Personeel kan doelmatiger ingezet worden doordat er voldoende projecten zijn waardoor de efficiëntie toeneemt en dit geeft tegenwicht tegen de hogere (uur)tarieven;
 • De algemene kosten van het bouwbedrijf kunnen over een grotere omzet verdeeld worden;
 • Bouwbedrijven vinden soms mogelijkheden om de afgesproken aanneemsom met de opdrachtgever te heronderhandelen.

  “Bouwbedrijven die door de hoge inkoopprijzen verlies maken en failliet gaan zijn meer uitzondering dan regel.” aldus senior econoom Maurice van Sante van het ING Economisch Bureau, Dit is ook terug te vinden in de faillissementscijfers. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn slechts 67 bouwbedrijven failliet gegaan. Dit is samen met het derde kwartaal 2017 het laagste aantal faillissementen in de sector van dit decennium.“

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.