Schroders optimistisch over olie- en gassector

Jamessymschroders
James Sym

Schroders is sinds het begin van het jaar positiever over de olie- en gassector. De sector ralliede in april en de olieprijzen bleven in de afgelopen dagen stijgen tot boven de 80 US dollar per vat. Het optimisme over de sector is gebaseerd op een aantal factoren, zegt James Sym, fondsbeheerder Europese aandelen van Schroders .

Vraag naar olie blijft sterk

In de eerste plaats ebt de vraag niet weg. De wereldwijde vraag naar energie neemt nog steeds toe en om daaraan te voldoen zal olie nodig zijn. Volgens de meest recente World Energy Outlook van het Internationaal Energieagentschap zal de wereldwijde energiebehoefte tussen 2016 en 2040 met 30% toenemen, omdat de aantrekkende vraag uit de opkomende markten veel groter is dan de daling van de vraag uit de ontwikkelde markten.

De toename van hernieuwbare energie zal een deel van het aanbodtekort dat is ontstaan, kunnen opvangen, maar het verschil in consumptie tussen hernieuwbare energie en olie is nog steeds aanzienlijk. Olie neemt af als deel van het totale energieverbruik, maar kijkend naar de primaire energieconsumptie per brandstof, neemt het olieverbruik nog steeds toe. De rol van olie in de energievoorziening op de lange termijn mag dan ook niet onderschat worden.

Aanbod van olie blijft krap

Na jaren van onderinvestering, lijkt het aanbod van olie te verkrappen. Volgend op de financiële crisis van 2008/2009 herstelden de olieprijzen zich snel om een aantal jaren binnen de range van USD 90-120 per vat te blijven. Maar door de stijging van de olieproductie in de VS - met name schalie-olie - daalden de prijzen in 2014 tot minder dan USD 30 per vat.

Door prijsdalingen en een schijnbare overvloed aan olie uit de VS bezuinigden veel oliemaatschappijen op hun investeringen in het vinden en ontwikkelen van nieuwe olievelden. Het resultaat is dat er nu een groot verschil is tussen de bekende hoeveelheid olie en de hoeveelheid olie die naar verwachting nodig zal zijn.

In feite is nog niet eerder zo weinig aardolie ontdekt als in 2017. Onderstaande grafiek laat zien hoe het maandelijkse gemiddelde volume van conventionele olievondsten vorig jaar daalde tot ongeveer een vijfde van het niveau in 2012. Door het krappe aanbod zullen de olieprijzen verder stijgen. De olieproducenten zullen moeten investeren om het aanbod van olie te vergroten. De ondernemingen die diensten op dit gebied verlenen, zullen hier baat bij hebben.

Olieprijzen

Sector goedkoop gewaardeerd

Een ander belangrijk punt is dat de aandelen van oliemaatschappijen volgens Sym goedkoop lijken te zijn. Vier jaar van dalende olieprijzen hebben de sector onder druk gezet, vooral omdat sommige bedrijven gedwongen zijn hun dividend te verlagen of die in aandelen in plaats van in cash uit te keren. De sector als geheel lijkt uit de gratie te zijn bij de financiële markten. De bedrijven die tijdens de neergang gedisciplineerd zijn blijven investeren, bevinden zich echter nu in een goede positie door de sterke vraag en weer stijgende olieprijzen.

Kortom, Sym ziet kansen in de sector, zowel bij producenten als bij dienstverlenende bedrijven. Terwijl de mondiale groei misschien een hoogtepunt bereikt en er veel zorgen zijn over handel en geopolitiek, heeft de energiesector een eigen cyclus, die wordt aangedreven door vraag- en aanboddynamiek op lange termijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.