Automotive bepaalt vraag naar palladium en platina

Edelmetalen zijn in 2018 onder druk komen te staan door de sterkere US dollar en het stijgende renteklimaat. Platina en palladium hebben de dalingen aangevoerd met een rendement van -16% en -18,3% op jaarbasis. Naast de sterke US dollar werden vooral de prestaties van platina getemperd door negatief sentiment, zwakke fundamentals en de matige prestaties van goud. Platina en palladium zijn edelmetalen die meer industrieel worden toegepast en hebben daarom geleden onder de gevolgen van de handelsconflicten. Aneeka Gupta analist bij WisdomTree meent dat er niet veel is veranderd vanuit fundamenteel perspectief voor palladium en dat de vooruitzichten daarvan beter zijn dan voor platina. De platinamarkt zal naar verwachting opnieuw voor het vierde achtereenvolgende jaar een overschot te zien geven. Intussen wordt verwacht dat de palladiummarkt dit jaar voor het zevende jaar op rij een tekort zal vertonen. Gupta verwacht dat de palladiumprijzen een grotere kans op herstel zullen hebben wanneer het negatieve sentiment van het handelsconflict verdwijnt, omdat de vraag solide blijft.

Automotive-sector bepaalt vraag naar platina en palladium

Gezien het extensieve gebruik van platina (bijna 40%) en palladium (bijna 70%) in autokatalysatoren, lijkt de vraag bijzonder gevoelig voor de trend in de wereldwijde autoverkopen. Benzinemotoraangedreven katalysatoren maken in combinatie met rodium gebruik van platina of palladium, terwijl dieselaangedreven katalysatoren en filters voor dieseldeeltjes voornamelijk platina gebruiken en meer Platinum Group Metals (PGM's) nodig hebben dan benzineauto's. Hoewel de autoverkopen in zowel de VS als China in 2018 sterk waren, worden beide markten gedomineerd door benzineauto's die palladium gebruiken in de katalysatoren. Tegelijkertijd is het marktaandeel van de markt voor dieselauto's waarin relatief meer platina is verwerkt in het eerste kwartaal van 2018 met 17% op jaarbasis teruggelopen.

Een groot deel van deze daling van het marktaandeel is toe te schrijven aan het dieselgateschandaal dat Volkswagen in 2016 ontketende. Bovendien zal de geleidelijke invoering van elektrische voertuigen naar verwachting ook het marktaandeel van dieselvoertuigen verder doen dalen. De toezeggingen van Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk en India om de verkoop van gas- en dieselvoertuigen in de komende tien jaar stop te zetten en over te stappen op elektrische voertuigen drukken op de vraag naar platina.

Herstel voor platina en palladium

WisdomTree meent dat platina en palladium op de drempel van een herstel zouden kunnen staan, omdat het sentiment onterecht negatief is. Aangezien het renteverhogingen in de Verenigde Staten voor de rest van het jaar zijn ingeprijsd, verwacht WisdomTree dat een dalende US Dollar verdere rugwind kan bieden aan de edelmetalen. Van de twee metalen zou palladium echter een lange en duurzamere heropleving kunnen doormaken, aangezien de onderliggende fundamentele factoren ondersteunend blijven.