China binnen tien jaar wereldcentrum van medisch onderzoek

De Verenigde Staten dreigen binnen het decennium hun wereldwijd leiderschap op het gebied van medisch onderzoek aan Azië en Europa te verliezen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de University of Rochester naar medische ontwikkelingen sinds het midden van de jaren negentig in de Verenigde Staten, Europa, Azië, Canada en Australië.

De onderzoekers waarschuwen dat er dan ook dringend maatregelen moeten worden genomen om de medische research in de Verenigde Staten opnieuw aan te moedigen, zoals fiscale gunstmaatregelen en de oprichting van gespecialiseerde fondsen die zich op de financiering van medisch onderzoek zouden toespitsen.

“Het Amerikaans medisch onderzoek blijft wereldwijd de belangrijkste bron van nieuwe ontdekkingen, geneesmiddelen, medische apparaten en klinische procedures,” merkt onderzoeksleider Ray Dorsey, neuroloog aan de University of Rochester, op.

“Sinds het midden van de jaren negentig kon in de Verenigde Staten een decennium van grote groei in het medisch onderzoek worden geregistreerd, maar dat tijdperk werd gevolgd door een periode van constante daling, waardoor aan andere landen, die een toenemende investering in biomedisch onderzoek laten optekenen, de mogelijkheid wordt geboden om uiteindelijk het wereldwijde leiderschap op te eisen.”

Basisonderzoek

De onderzoekers merken op dat de Amerikaanse investeringen in medisch onderzoek tussen het midden van de jaren negentig gedurende een decennium een jaarlijkse gemiddelde groei met 6 procent liet optekenen. “Daarna diende echter een terugval tot een gemiddelde stijging van 0,6 procent worden opgetekend,” zegt Ray Dorsey.

“Daarmee blijft de groei van het medisch onderzoek onder het niveau van de inflatie. Sinds het midden van het voorbije decennium zijn de totale Amerikaanse bestedingen aan medische research en ontwikkeling met 13 procent gedaald. Bovendien zijn vele investeringen van basisonderzoek naar de latere fases van ontwikkeling verschoven.”

"Gedreven door economische voordelen op korte termijn zijn de investeringen in de laatste fases van het onderzoek vooraleer een wettelijke goedkeuring kan worden gevraagd, met 36 procent toegenomen,” verduidelijkt Ray Dorsey. “Daardoor ontbreken echter de middelen om basisonderzoek te financieren."

"Dat dreigt echter op termijn nefast te worden voor het Amerikaanse medisch onderzoek. Er moet immers op gerekend worden dat het vijftien tot vijfentwintig jaar kan duren vooraleer nieuwe ontdekkingen in het medische laboratorium tot een concreet product op de geneesmiddelenmarkt leiden. Het basisonderzoek wordt grotendeels overgelaten aan de overheid en kleine bedrijven.”

Opgemerkt wordt dat de Verenigde Staten in het midden van het voorbije decennium in het wereldwijde medische onderzoek nog een aandeel hadden van 57 procent, maar dat is op tien jaar tijd tot 44 procent teruggevallen. “Daarentegen wordt in Azië - geleid door China, Japan, Zuid-Korea, India en Singapore - een gemiddelde groei met 9,4 procent per jaar opgetekend,” waarschuwen de onderzoekers.

“Indien de huidige trend zich verder doortrekt zullen de Verenigde Staten over tien jaar door China zijn voorbij gestoken als het grootste wereldcentrum van medische research. China heeft nu al de grootste populatie medische onderzoekers en het medische patenten, terwijl ook de kloof in medische publicaties snel wordt gedicht.”

Bron: Express.be