Recordjaar voor Nederlandse automotive toelevering

De Nederlandse automotive toelevering heeft in 2014 een recordomzet behaald van € 9,2 miljard. Dit is ruim 4% meer dan in 2013, zo blijkt uit berekeningen van ING Economisch Bureau. Veel industriële branches, variërend van de chemie tot de elektrotechnische industrie en de metaal tot de rubber- en kunststofindustrie leveren aan de auto-industrie. Alleen al in de metaalsector is de automotive-keten goed voor € 2,3 miljard omzet.

De toeleverende industrie moet het vooral van export hebben: 88% van de omzet komt van buitenlandse afnemers. Duitsland, met grote autobedrijven als Volkswagen, Daimler en BMW , is goed voor 44% van de export.

Sterk herstel, goede concurrentiepositie

De automotive-sector was in 2009 één van de zwaarste geraakte sectoren. Vraaguitval en een structurele verlaging van voorraden zorgde voor een omzetkrimp van ruim 30% in de toeleverende industrie. Maar het herstel was sterk en in 2011 werd een omzet gerealiseerd die met € 9 miljard hoger lag dan voor de crisis. Na twee wat magere jaren in 2012 en 2013 nam de omzet verder toe tot naar schatting € 9,2 miljard in 2014.

Veel bedrijven zijn langere tijd actief in de automotive-keten, innoveren steeds meer mee met de autofabrikant of eerstelijnstoeleverancier en bouwen zo aan een sterkere concurrentiepositie. Deze bedrijven hebben dan ook kunnen profiteren van de groei van de automotive in vooral Duitsland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Azië vraagt om lokale productie

De automotive loopt voorop in de uitbestedingstrend. In de afgelopen decennia zijn fabrikanten getransformeerd tot bedrijven die zich nog hoofdzakelijk toeleggen op productontwikkeling, sales en eventueel assemblage. Deze uitbesteding betekent voor China en Japan echter vooral meer binnenlands inkopen. Een Nederlands bedrijf dat serieus wil groeien in de Aziatische automotive-keten zal lokaal moeten produceren.

Exportkansen naar westerse autolanden

Voor westerse landen ligt dit anders. Zowel Duitsland, de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk haalt een aanzienlijk deel van de inkoop uit het buitenland. In de volgende fase van uitbesteding is productinnovatie aan de beurt. In toenemende mate ligt de verantwoordelijkheid voor innovatie bij de toeleveranciers. Marinus van der Meer, ING sectormanager Automotive: “De Nederlandse automotive toelevering, met een hoog innovatief karakter en sterk in high-tech, is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren.”