Waarom Amerikaanse “all-weather” aandelen in de gezondheidssector het waarschijnlijk goed blijven doen

Door Taymour Tamaddon, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund

Begin 2019 kwamen de wereldwijde aandeelmarkten weer enigszins tot rust, na een onstuimig vierde kwartaal in 2018. De zorgen van eind vorig jaar zijn echter niet verdwenen en voor de rest van 2019 wordt een vrij hoge marktvolatiliteit verwacht. Toch blijven de basisvoorwaarden voor goede rendementen overeind: de bedrijfswinsten groeien nog steeds fors en ook de onderliggende inkomstengroei is sterk. Tegelijkertijd zijn de waarderingen door de scherpe koersdalingen van eind 2018, vooral van groeiaandelen, naar een wat redelijker niveau gedaald.

Wij proberen in wezen een portefeuille “all-weather” groeiaandelen op te bouwen die in elk economisch klimaat en de meest uiteenlopende marktomstandigheden behoorlijk kunnen renderen. Daarbij gaan we selectief en opportunistisch te werk om namen van hoge kwaliteit te vinden die profiteren van langdurige, structurele trends en daardoor vooruitzicht op houdbare groei bieden.

Misschien wel de beste demonstratie dat deze aanpak werkt, was het laatste kwartaal van 2018 toen de wereldwijde aandelenmarkten werden gekenmerkt door onzekerheid en scherpe koersdalingen. Zorgen over een afzwakkende wereldhandel, stijgende rentes in de VS en een vertragende economische groei ondermijnden het sentiment. Vooral groeigerichte beleggers hadden het zwaar doordat aandelen met een hoge bèta en hogere K/W’s massaal werden verkocht, en de S&P 500 Index verloor -13,5%. Juist in deze omstandigheden konden wij laten zien wij, ondanks ons duidelijke groeimandaat, door middel van beleggingsdiscipline en aandelenselectie waarde kunnen toevoegen in zowel stijgende als dalende markten.

Wat positionering betreft was de aandelenselectie in de informatietechnologie de afgelopen periode een doorslaggevende factor voor onze performance. De sector had in Q4 2018 met een zware verkoopdruk te kampen en verloor bijna 20%. Maar dankzij onze forse onderweging in het slecht renderende Apple – omdat wij ervan overtuigd zijn dat de productcyclus ten einde loopt – en het positieve relatieve rendement van enkele cloud-gerelateerde posities leverde onze IT-exposure een belangrijke bijdrage aan de performance.

Gezondheidszorg door de markt nog steeds ondergewaardeerd

Verder houden we een overwogen positie in gezondheidszorg aan, vooral vanwege onze sterke overtuiging in “managed care”-zorgaanbieders. Op dit gebied hebben wij enkele kansen geïdentificeerd die volgens ons door de markt nog niet ten volle op waarde geschat worden.

Een hiervan betreft de huidige trend in de VS om gebruikers van gezondheidszorgdiensten een steeds groter deel van de kosten zelf te laten betalen. In het verleden werden bijna alle kosten door een externe partij vergoed. Maar als gebruikers steeds meer zorgkosten zelf moeten betalen, leidt dit tot een rationeler bestedingsgedrag, beter voorspelbare claims en hogere winsten voor de zorgverzekeraars.

Vanuit fundamenteel oogpunt lijkt 2019 opnieuw een goed jaar te worden voor gezondheidszorgsector. Daarom is deze naar onze mening niet te hoog gewaardeerd, ondanks de ongekende waardeontwikkeling van vorig jaar. Sterker nog, de huidige koers-winstverhoudingen zijn nog vrijwel hetzelfde als een jaar geleden omdat de bedrijfswinsten in de sector in 2018 zo’n 40% zijn gestegen.

De scherpe koersdalingen van eind 2018 hebben ervoor gezorgd dat de waarderingen van sommige duurdere groeiaandelen nu minder hoog zijn. We houden een voorkeur voor high-conviction namen in sectoren als gezondheidszorg, IT en communicatiediensten. Daarentegen staan we terughoudend tegenover sectoren die het structureel moeilijk hebben zoals de detailhandel, cyclische sectoren zoals de industrie, en defensieve sectoren zoals basisconsumentengoederen.